Yavaş Şiirler 1

Anita Sezgener, Buzdokuz Sayı: 2, Kasım-Aralık 2020.