BUZDOKUZ 1-21 (Eylül 2020 – Ocak 2024)

Buzdokuz’da şiir ve şiir teorisine dair birçok çalışma, alanında ilk olduğu için bir kaynakça hazırlanmasının hem şiir ortamı hem de akademi için rehber olacağını düşünerek ayrıntılı bir çalışmaya giriştik. Kaynakçamız dergide yer alan tüm üretimi listelemeyi hedefliyor. Toplam 1500’e yakın satır/künye içeren bu bibliyografya araştırmacıları dergi içeriğinden haberdar etmeyi de hedefliyor. 

Şiirler türüne göre köşeli parantez içinde yazıldı. Yazılara ayrıca [yazı] notu düşülmedi. Dosya yazılarının yanında ait oldukları dosya adı köşeli parantez içinde verildi. Birden fazla yazarlı işler her yazarın satırında ayrıca gösterildi. Söyleşilere köşeli parantez içinde “söyleşi” yazıldı. Ayrıca söyleşilen kişi adına göre liste sonuna başka bir liste eklendi. Web sitesi, YouTube vb. başka mecrada yayımlanıp dergiye karekodu konan ürünler, köşeli parantez içinde “QR” ile gösterildi. İsimler harf sırasına göre sıralanmıştır. Her yazarın kendi işlerinin sırası da işlerin baş harfine göredir. Buzdokuz içeriği yeni sayılar çıktıkça belli aralıklarla güncellenecek.

Ertuğrul Rast-Mert Özden

A. Barış Ağır, “Ted Hughes’un Şiirlerinde Doğanın Eyleyici Gücünün Metaforu Olarak Hayvanlar” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.44-47.

A. Emre Cengiz, “Fantazmagori” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.30.

A. Emre Cengiz, “Fesergebut” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.23.

A. Emre Cengiz, “Folie à Deux” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.6-9.

A. Gülfem Özer, “Ritim Bağı” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.40.

Abdullah Enis Savaş, “Kirpik” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.16-17.

Abdullah Enis Savaş, “Tanrı Çiçeklerle Ne Söylemek İstedi” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.32.

Abdullah Enis Savaş, “Wait Up!” [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) Ön İç Kapak.

Abdullah Enis Savaş, “zDokuz variations no: 9. Fist of Özbahçe” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.43.

Abdurrahman Ekinci, “Avantür” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.31.

Abdurrahman Ekinci, “Dip Akıntı” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.37.

Abdurrahman Ekinci, “Hatırlayamama Durumsalı” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.29.

Abdurrahman Ekinci, “Kamaşma” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.38.

Abdurrahman Ekinci, “Olan ve Olacak Olan” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.28.

Afra Kutluğ, Robert Creeley’in “Arkadaş” Şiiri [şiir tamamlama projesi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.49.

Agus Dermawan T., “Kompas – Somut Şiir Sergisi” [Danarto bölümü], Çeviri: Zeynep Berik, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.84-85.

Ahmet B. Tamu, “Buraların Yerlisi” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.25.

Ahmet B. Tamu, “Punk, Avrat, Gitar” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.14.

Ahmet B. Tamu, “(Yarım) Fakir Entelektüele Ağıt” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.28.

Alexander R. Galloway, “Yeni Medya Nedir?” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Çeviri: Hasan Bozdaş, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.44-47.

Ali Ayçil, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.56.

Ali Berkay, “Bahs” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.37.

Ali Berkay, “Bilinmeyen Yeşil Gezegenlerde” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.23.

Ali Berkay, “Dönüştüğüm Heyula” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.30.

Ali Berkay, “Evreka!” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.29.

Ali Berkay, “Gökyüzünün Oluşu ve Âlemin Bozuluşu” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022)  s.28.

Ali Berkay, “GPT-3 ya da Yapay Şiirin İmkânı”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.70-72.

Ali Berkay, “Kırık Oyuncaklar” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.39.

Ali Berkay, “Rasyonalite Ninnileri [-1.0 -chrono.asm]” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.34.

Ali Berkay, “Türk Şair ve Mühendis” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.35-37.

Ali Berkay, “Umu” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.41.

Ali Berkay, “Veiled” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.30.

Ali Berkay, “Veri, Dil, Büyük Dil Modelleri ve Şiirin Transhümanizm Bağlamında İlişkilendirilmesi” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.65-66.

Ali Galip Yener, “Şiir, Narsisizm ve Borges”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.67-69.

Ali Galip Yener, “Twitter Çağında Şiir Kültürü Üzerine”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.69-71.

Ali K. Metin, “Tanıklığın ve Paradoksun Utancı” Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.50-53.

Ali K. Metin, “Yolda Kançanağı” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.34-35.

Ali Tacar, “New York Çeteleri” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.26.

Ali Tacar, “Rızkımla Otoyoldaki Ava Koynu Boşalan” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.44.

Ali Yoksuz, “Bir Montajyorum: İcra, Scratch ve Nedimeler” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.72-74.

Ali Yoksuz, “Kanserojen Öpmesi” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.28.

Ali Yoksuz, “Mut” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.34.

Ali Yoksuz, “Virüs” [noise/gürültü] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.74.

Ali Yoksuz, Hayriye Ünal, Nalan Kurunç, “Komet ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.84-93.

Alişan Demirci, “Boş” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.31.

Alper Aydın, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.51.

Alptuğ Topaktaş, “Az Kullanılmış Uğratmadan Bozuk” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.44.

Alptuğ Topaktaş, “Genç Şairin Sonsuz Yolculuğu” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.68-71.

Alptuğ Topaktaş, Hasan Bozdaş, İsmail Aslan, Musa Günerigök, Nergihan Yeşilyurt, “Mekan Evren” [Video Cento] [QR], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.80. 

Alptuğ Topaktaş, Petek Sinem Dulun, “Murat Üstübal ile Bülent Keçeli’nin Ardından Söyleşi” [söyleşi] [dosya: Bülent Keçeli], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.44.

Amanda Earl, “1 Corinthians 3” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.9.

Ana Maria Caballero & Ivona Tau, “City Life” [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.73.

Anatol Knotek, “Behind the Surface”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.96.

Angela Caporaso, “Sogni” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.7.

Anıl Cihan, “Benden Haber Alınamıyor” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.17.

Anita Sezgener, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.57.

Anita Sezgener, “Antroposen’in Seslileri [şiir] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 48-50.

Anita Sezgener, “Etel Adnan’a Mastarlı, Poetik Güneşli Turlar” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.67-69.

Anita Sezgener, “Suyun Bir’inde Bachelard’lı Bir Hız Denemesi” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.46-47.

Anita Sezgener, “Yavaş Şiirler (1)” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.5-6.

Ant Scott, “One Hundred Percent Medically Accurate” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s. 17.

Anthony Etherin, “Üç Şiir” Çeviri: Çağatay Koparal, [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.7-9.

Antonio Lucas, “İki Şiir” [şiir], Çeviri: Elif Kaya, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.25

Asil Çam, “Selçuk Orhan ile Başlat Buzdokuz” [söyleşi] [QR], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.98-99.

Aslan Erdem, “Dünya Yok Olurken Yapılacaklar” [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri],  Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.62-63.

Astra Papachristodoulou, “Between Homes”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) Arka İç Kapak.

Astra Papachristodoulou, “Book Babel” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.5.

Astra Papachristodoulou, “Brut-Inspired Stargazing” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.7.

Astra Papachristodoulou, “Constellation Poems” [görsel şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.15-20.

Astra Papachristodoulou, “Deniz Kızları İçin”, Çeviri: Ertuğrul Rast, [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.8-9.

Astra Papachristodoulou, “Dili Yontmak: Duyusal Bir Deneyim”Çeviri: Muhammed Yusuf Aktekin [dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 64-65.

Astra Papachristodoulou, “Sea to Spawn-Yumurtlanacak Deniz” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.6-7.

Asuman Susam, “Arkasını Dönünce” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.44-45.

Asuman Susam, “Başka Yer’e Canavarın Karnından [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.28-30.

Asuman Susam, “Bülent Keçeli’nin Hastalık Şiirleri Etrafında Düzensiz Düşünmeler” [dosya: Bülent Keçeli], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.50-53.

Asuman Susam, “Büyük Kapanma” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.25.

Atakan Yavuz, “Beşinci Hipoteks” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.15.

Atakan Yavuz, “Bir Bahisçi Olarak Şair Portresi” [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.66-68.

Atakan Yavuz, “Bir Boşluk Tamircisi Olarak Şair”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.66-67.

Atakan Yavuz, “Bir Bozguncu Olarak Şair Portresi”, Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 2-3.

Atakan Yavuz, “Bir Haritacı Olarak Şair Portresi” [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.60-61.

Atakan Yavuz, “Bir Makasçı Olarak Şair Portresi”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.62-63.

Atakan Yavuz, “Bir Niteliksiz Adam Olarak Şair Portresi”, Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.40-41.

Atakan Yavuz, “Bir Yaygaracı Olarak Şair Portresi”, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.2-3.

Atakan Yavuz, “Biraz da Ağla Descartes” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.23.

Atakan Yavuz, “Biri Beni Arayabilir mi” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.14.

Atakan Yavuz, “Borçlandırılmış İnsanın İmali”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.95.

Atakan Yavuz, “Charles Bernstein ile Söyleşi” Çeviri: Gizem Atlı [söyleşi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.38-43.

Atakan Yavuz, “George Oppen’dan Şiirler için Sunuş”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.68.

Atakan Yavuz, “Minor Sayıklama” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.20.

Atakan Yavuz, “Modern Şiirin Çıkarı Çıkmazda Saklıdır” [dosya: şiir ve çıkarsızlık], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.65-67.

Atakan Yavuz, “On Dokuzuncu Hipoteks / Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.36

Atakan Yavuz, “On Üçüncü Hipoteks” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.39.

Atakan Yavuz, “Osman Özbahçe ile Zarifoğlu Efsane ve Şiir” [söyleşi], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.78-81.

Atakan Yavuz, “Otuz Beşinci Hipoteks / Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.34.

Atakan Yavuz, “Otuz Birinci Hipoteks / Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.23.

Atakan Yavuz, “Otuz Üçüncü Hipoteks / Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.11.

Atakan Yavuz, “Rota Oluşturuldu” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.26.

Atakan Yavuz, “Son Söz Şiir Olarak Söylenir” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.60-61.

Atakan Yavuz, “Şairler için Alternatif Profil Önerileri” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.40-42.

Atakan Yavuz, “Şeref Bilsel ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.80-82.

Atakan Yavuz, “Şiir Kelimelerle Yazılmaz: Bir Lehimci Olarak Şair Portresi”, Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.52-53.

Atakan Yavuz, “Temassız” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.22.

Atakan Yavuz, “Yavaşça Acele Et” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.41-45.

Atakan Yavuz, “Yedinci Hipoteks” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.13.

Atakan Yavuz, “Yirmi Beşinci Hipoteks / Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.22.

Atakan Yavuz, “Yirmi Birinci Hipoteks/Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.15

Atakan Yavuz, “Yirmi Dokuzuncu Hipoteks/Külçe Şiir” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.8.

Atakan Yavuz, “Zor Şiirin Saldırısı –İmge Kası Üzerine Bir Değini-”, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.67-70.

Atakan Yavuz, Murat Üstübal, “Poetik Jest Üzerine Bir Diyalog” [söyleşi], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.70-75.

Atakan Yavuz, Yusuf Koşal ile, “Caroline Levine ile Söyleşi” [söyleşi], Çeviri: Yusuf Koşal, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.112-118.

Ayça Erdura, “Şiir Asıldı” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.11.

Ayşe Görkem Kozanoğlu, “İç Deney” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.29.

Ayşe Kongur, “Brütâlik” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s. 28.

Ayşe Kongur, “Data Date” [görsel şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.10.

Ayşe Kongur, “Striae I-II” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.21.

Ayşe Kongur, “Topologic Poem 8”, [harita şiir] [QR], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s 15.

Ayşe Kongur, “Töz” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.44.

Ayşe Nur Biçer, “Bir Delideğil Ayna Karşısında” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.11.

Ayşe Nur Biçer, “Mümkün Mertebe” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.21.

Ayşe Nur Biçer, “Ünik Seyirci Kitlesi” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.24.

Ayşe Şafak Kanca, “Gaslight” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.40.

Ayşe Şafak Kanca, “Spinoza’nın Tanrısı On Line” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.21.

Azimet Avcu, “Onun Hakkında Bildiğim 2 veya 3 Şey” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.29.

Azimet Avcu, Robert Creeley’in “Arkadaş” Şiiri [şiir tamamlama projesi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.49.

Bahaddin Tuncer, “Entropik Rapsodi” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.12.

Bahaddin Tuncer, “Nükleer Rapsodi” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.24-25.

Batuhan Çağlayan, “Kara Törenler” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.34-36.

Batuhan Durak, “Bu Şiirin Yazımında Hiçbir Hayvana Zarar Verilmemiştir” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.24.

Bayram Tayyip Yaslıca, “Av Palavraları” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.32.

Bayram Tayyip Yaslıca, “Sekiz Oda” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.25.

Belma Fırat, “Yüz” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.30.

Benjamin Burke, “Transhümanistlerin Ağıdı veya Ne Çok Nehir Var Ama Göl Yok Yeterince veya Ah Gelecek Çılgınsın Sen” Çeviri: Yusuf Koşal [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.17-19.

Berk Palus, “Tebaa” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.12.

Bernard Stiegler, “Belleğin Endüstriyelleşmesi” Çeviri: Gizem Atlı [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.48-50.

Betül Aydın, “İrkme Belirtisiz Tamlama Mecus Hizalamak” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.27.

Bilgehan Tuğrul, “Lila Balinalar ve Analog Geceler” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.36-37.

Boris Bariliev, Yusuf Koşal, Özgür Kahta, “Döv Boşluğu” [QR], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.80.

Burak Demirtaş, “Dünyayla Asgari Bir Uzlaşmaya Varmadan” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.28-29.

Burak Demirtaş, “Kümülatif Acılar Topluluğu” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.34-35.

Burak Ş. Çelik, #siirTwitterda, “Petek Sinem Dulun ile DM söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.87.

Burak Ş. Çelik, “#avangartkemikler, 291”, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.88.

Burak Ş. Çelik, “#avangartkemikler, Blindman”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.80.

Burak Ş. Çelik, “#avangartkemikler, Zenit”, Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.84-86.

Burak Ş. Çelik, “.” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.23.

Burak Ş. Çelik, “Akrilik ve Madalyon Adam” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.20-21.

Burak Ş. Çelik, “Aksiyon” [buluntu şiir] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.15.

Burak Ş. Çelik, “Artıları Eksileri ve Çelişkileriyle: Cöntürk”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.62-64.

Burak Ş. Çelik, “Bir İleri Bir Geri: Suut Kemal Yetkin”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.72-75.

Burak Ş. Çelik, “Bulanık Tromboz” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.18.

Burak Ş. Çelik, “Buluntu Şiir, Otorite ve Sorulması Gerekenler”, [dosya: buluntu şiir] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.2-4.

Burak Ş. Çelik, “Diyalektik Şiir Manifestosu”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.68-69.

Burak Ş. Çelik, “eleştiri.net: İsmail Aslan’ı” [harici bellek], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.82-83.

Burak Ş. Çelik, “eleştiri.net: Liman Mehmetcihat’ı” [harici bellek], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 83-84.

Burak Ş. Çelik, “eleştiri.net: Musab Kırca’yı” [harici bellek], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.84-85.

Burak Ş. Çelik, “eleştiri.net: Olcay Özmen’i” [harici bellek], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.83-84.

Burak Ş. Çelik, “eleştiri.net: Rahman Yıldız’ı” [harici bellek], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.72-73.

Burak Ş. Çelik, “eleştiri.net: Rıdvan Gecü’yü” [harici bellek], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.91-92.

Burak Ş. Çelik, “Estetik Robota Karşı Asemik Yazı”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.40-41.

Burak Ş. Çelik, “Gerilimli Ucubelik Ekseninde Gliç”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.2-4.

Burak Ş. Çelik, “Harita Şiir” [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.79-83.

Burak Ş. Çelik, “Hayaletler” [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.23.

Burak Ş. Çelik, “Jim Leftwich ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.42-48. 

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Ali Yoksuz’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.94.

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Davut Yücel’e Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 87-88.

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Efe Murad’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.76-80.

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Emre Söylemez’e Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.124-125.

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Furkan Çalışkan’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.86.

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Nur Alan’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.85-86.

Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Sena Türkmen’e Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.87.

Burak Ş. Çelik, “Kalker”, [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.6.

Burak Ş. Çelik, “Kerstin Hensel ile Söyleşi [söyleşi], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.74-77.

Burak Ş. Çelik, “Kuka Faru” [görsel şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.4-5.

Burak Ş. Çelik, “Kuş Makinesi” [görsel şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) Arka İç Kapak

Burak Ş. Çelik, “Küf Şiir” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.83.

Burak Ş. Çelik, “Ma” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.23.

Burak Ş. Çelik, “Mercedes Şiir ve Diğer Tüm” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.35.

Burak Ş. Çelik, “Muzaffer İlhan Erdost -Eleştiri Anlayışına Dair-”, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.41-43.

Burak Ş. Çelik, “Münacat” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.12.

Burak Ş. Çelik, “Nesnel Eleştiri Dört Koldan”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.42-47.

Burak Ş. Çelik, “Of-Al (Yedi Gliç Gif)” [gliç gif] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.75.

Burak Ş. Çelik, “Ortadoğu” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) Arka iç Kapak

Burak Ş. Çelik, “Ölü Doğan, Embriyo Klan ve Conspiration du Silence” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.63-66.

Burak Ş. Çelik, “Palimpsest 21” [görsel şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) Arka İç Kapak

Burak Ş. Çelik, “Poetik Bir Olanak Olarak Kesintiye Uğratmak” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.58-62.

Burak Ş. Çelik, “Sevgilim İlaç Firmaları” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.26.

Burak Ş. Çelik, “Sınır İhlali ve Yeninin Sonu” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.47-49.

Burak Ş. Çelik, “Siy10”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.94.

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 85-86.

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.74-75.

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.83-84.

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.84-85. 

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.125-126.

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.93.

Burak Ş. Çelik, “Şairler Sözlüğü” [harici bellek], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.85-86.

Burak Ş. Çelik, “Şapkalı Ölüm” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.28.

Burak Ş. Çelik, “Şırınga Delikleri” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.30.

Burak Ş. Çelik, “Şiir Öldü” [görsel şiir] + [Video şiir] [QR], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.41.

Burak Ş. Çelik, “Tikelin Anarşisi: Çıkarsızlığın Öncü Kolu” [dosya: şiir ve çıkarsızlık], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.68-73.

Burak Ş. Çelik, “Tim Gaze ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.49-50.

Burak Ş. Çelik, “Tita Makinalar Diyarında” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.18-19.

Burak Ş. Çelik, “Tutuşmak” [QR], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.6.

Burak Ş. Çelik, “Türk Edebiyatında Ataç Çıkmazı”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.60-61.

Burak Ş. Çelik, “Türk Şiir Geleneği Çizgisi” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.21-23.

Burak Ş. Çelik, “Ünlü Düşmesi” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.8.

Burak Ş. Çelik, “Vaka-i Adiye” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.35.

Burak Ş. Çelik, Hakan Şarkdemir, “Laura Kerr ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.76-79.

Buzdokuz, “#siirYouTubeda, Buzdokuz Atölye, Karekodda Sesli İşler”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.80.

Buzdokuz, “Al Sana Kelime” Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.2-3.

Buzdokuz, “Bazı Dergiler için İsimler, Bizimki Hariç”, Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.2-3.

Buzdokuz, “Buzdokuz Vatsap Gruplarından Kesitler”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.3-4.

Buzdokuz, “Buzdokuz: Herkesin Yıldızı”, Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.2-3.

Buzdokuz, “Buzdokuz‘dan Bülent Keçeli’ye”, Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.94.

Buzdokuz, “Çağdaş Mit Nedir?” Çeviri: Buzdokuz [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.39.

Buzdokuz, “Çağdaş Şiirden Yana”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.2-3.

Buzdokuz, “Çalınacak Güzeller Yaratmak”, Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.2-3.

Buzdokuz, “Düğümü Atan Üç Halka Yapaylığa Kalırsa”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.2-3.

Buzdokuz, “Gelecek Günler için ya da Gürültülü Uykulardan Uyanmak”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.2-3.

Buzdokuz, “Genç Buzdokuz Stolkluyor”, Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.88.

Buzdokuz, “Her Şey Başka Bir Şeydir”, Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.2-3.

Buzdokuz, “Mit Nedir?” Çeviri: Buzdokuz [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.38.

Buzdokuz, “Sunuş” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.55.

Buzdokuz, “Tutanak” [belgesel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.2.

Bülent Keçeli, “Ağıtın Direnci” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.95-96.

C. H. Türker, “Montaj Nedir?” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.54-57.

C. H. Türker, “Şiir ve Hız” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.63-65.

C.H. Türker, “Görme Bozukluğu” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.45.

Cansu Aybaş, “Bu Şiir Retinada ve Aynada Tersten Okunabilir” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.7.

Cansu Aybaş, “Çeviride Kayıp” [görsel şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.12.

Cansu Aybaş, “İletişim” [QR], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.11.

Cansu Aybaş, “Poetrycore” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s.7.

Cansu Aybaş, “Sn Pb” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.27.

Cansu Aybaş, “The Mirror” [karartma şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.13.

Cem Kurtuluş, Efe Murad ile, “Limonların Üzerine Kazıdığım Aşklarım” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) Arka İç Kapak.

Cengizhan Genç, “Cranium” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.10.

Cengizhan Genç, “Gül ü Şan” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.26-27.

Cengizhan Genç, “Hemen, Seni Seviyorum” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.18-19.

Cengizhan Genç, “Kral Çıkmazı -Da Capo-” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.30-31.

Cengizhan Genç, “Kral Çıkmazı” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.30-31.

Cengizhan Genç, “Kral Çıkmazı-Küçük Bir Monodram” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.51.

Cengizhan Genç, “Okan Yılmaz ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.88.

Cengizhan Genç, “Siz Aşktan N’anlarsınız Bayım”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.65-68.

Cengizhan Genç, “Süteğen” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.4.

Cengizhan Genç, “Zeynep Tuğçe Karadağ ile vatsap söyleşisi” [söyleşi], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.79.

Cengizhan Genç, Hayriye Ünal, “Karpal Tünel Sonatı” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.20-22.

Cengizhan Genç, Robert Creeley’in “Arkadaş” Şiiri  [şiir tamamlama projesi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.48.

Cennet Camuşcu, “Anlatamıyorum” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.85.

Ceren Avşar, “40 Derece” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.37.

Ceren Avşar, “Paul Bugün de Ziyaretime Gelmedi” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.24-25.

Charles Bernstein, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Çeviri: Hasan Bozdaş, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.51-52.

Charles Bernstein, “Bu Yıl Şiir Ayı Biraz Geç Gelecek”, Çeviri: Beyza Şen, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.110-111.

Charles Bernstein, “Şiir Kaç Para Eder” Çeviri: Gizem Atlı [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.61-62.

Charles Bernstein, “Şiir Testi” Çeviri: Gizem Atlı [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.44-47.

Charles Bernstein, “Şiirin Gövdesi”, Çeviri: Beyza Şen, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.108-109.

Charles Bernstein, “Şiirler” Çeviri: Hasan Bozdaş [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.49-51.

ChatGPT 3.5, Robert Creeley’in “Arkadaş” Şiiri [şiir tamamlama projesi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.47.

Christian Bök, “Geç Ağır Bombardıman” Çeviri: Hakan Şarkdemir [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.56-57.

Christian Bök, “Kristaller” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.52-53.

Christian Bök, “Kristaller” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.54.

Christian Bök, “Mona Lisa Noir” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.4.

Christian Bök, “Of Yellow” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) Ön İç Kapak

Christian Bök, “Olağanüstü Koşullarda Yaşayabilen Organizmalar 1-2” Çeviri: Ertuğrul Rast, İllüstrasyonlar: Clara Daneri [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.4-5.

Christian Bök, “Olağanüstü Koşullarda Yaşayabilen Organizmalar” Çeviri: Ertuğrul Rast, İllüstrasyonlar: Clara Daneri [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.8-11.

Christian Bök, “Protein 13-Darwin” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) Ön İç Kapak

Christian Bök, “René Just Haüy (1743-1822)” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.55.

Clara Daneri, illüstrasyonlar (“Olağanüstü Koşullarda Yaşayabilen Organizmalar 1-2” Christian Bök) içinde Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.4-5.

Clara Daneri, illüstrasyonlar (“Olağanüstü Koşullarda Yaşayabilen Organizmalar” Christian Bök) içinde Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.8-11.

Clark Coolidge, “Mısır’da” Çeviri: Hakan Şarkdemir [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.20-22.

Coleman Edward Dues, “Çekilmez Kadın: Chelsey Minnis ve Şiirin Konumu” [dosya: eskatolojiye karşı], Çeviri: Gizem Atlı, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.64-66.

Çagatay Koparal, “Anthony Etherin ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.74-77.

D. M. Ribeiro, S. Caquard ile, “Haritacılık ve Sanat” Çeviri: Gizem Atlı [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.62-69.

Danarto DKK, [Danarto bölümü], Çeviri: Zeynep Berik, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.82-83.

Daniel Y. Harris, Çeviri: Ertuğrul Rast [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.62-63.

Daniel Y. Harris, “Galyum” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.4-5.

Demosthenes Agrafiotis, “In Blue 2” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.84.

Denis Roche, “Aşkın Göz Alıcı Eylemi: 2. Şans” [şiir], Çeviri: Gizem Atlı, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.18.

Denis Roche, “Locus Solus’tan Bir Şiir” [şiir], Çeviri: Çağatay Koparal, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.19.

Deniz Schwarzwald, “40 Metre Sonra Batı Berlin’den Ayrılıyorsunuz” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.30.

Deniz Schwarzwald, “Bütün Haritaların Dışında” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.32.

Deniz Schwarzwald, “Post Mortem” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.26.

Derek Beaulieu, “Bir Şey Anlatmamalı Şiir, Olmalı” Çeviri: Yusuf Koşal [dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 60-61.

Derek Beaulieu, “Page 41” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.9.

Devran Aramgah, “Nakarat” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.31.

Didem Gülçin Erdem, [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.60-61.

Dilara Elitaş, “Bastırılan Denemeler” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.32.

Dilara Elitaş, “Ölümsüz Şiir” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.9.

Dilara Elitaş, “Sılanın Beklediği” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.32.

Dilara Elitaş, “Yaşatmak İçin” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.16.

Diyar Atak, “Dik Açı” [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s. 73.

Diyar Atak, “Motion Sickness” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.33.

Diyar Atak, “Mustafa Irgat’ı Karalama Kampanyası” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.8.

Diyar Atak, “Rimbaud, Zarifoğlu’nu Görse” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.31.

Diyar Atak, Robert Creeley’in “Arkadaş” Şiiri [şiir tamamlama projesi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.48.

Doğu Kaşka, “Dört Ev” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.31.

Doğu Kaşka, “Sırtımı Dişleyen At” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.22.

Duygu Güles K., “Kaplan Kaplan” [görsel], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) Ön İç Kapak.

Duygu Güles K., “Yeldâ” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.29.

Duygu Irmak, “Yükümü Çeksin Katırlarım” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.28-29.

E.J. Coates, “Beyond Words” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.9.

Edward Kulemin, “Whirlwind Revelations” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.65.

Efe Murad, “Gelenekte Zihinsel Bir Tahrifat: Ezra Pound ve Özgünlük” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.56-59.

Efe Murad, Cem Kurtuluş ile, “Limonların Üzerine Kazıdığım Aşklarım” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) Arka İç Kapak.

Elif Altıntaş, “Bella” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.8.

Elif Altıntaş, “Halı” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.15.

Elif Altıntaş, “Kalıntı”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.93.

Elif Altıntaş, “Liste”, [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.7.

Elif Firuzi, “Boşluğa Doğru Geri Bildirim” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.19

Emre Söylemez, “#şiirHangoutsta: Nilgün Yılmaz, Muhammed Yusuf, Pervin Akgün, Yusuf Koşal, Onur Ocak, Şermin Karahalil, Osman Gönül, Gülfem Özer” Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.78.

Emre Söylemez, “Cehennemde Bir Mevsim” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.16.

Emre Söylemez, “Dijitalde Şiir: Aynadan Ekrana” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.70-71.

Emre Söylemez, “Güzel Yağmur” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.22.

Emre Söylemez, “Hoş Koku” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.34.

Emre Söylemez, “İnsan Melek Olduğunda” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.18-19.

Emre Söylemez, “Kendinden Şey” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.24-25.

Emre Söylemez, “Kopya” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.23.

Emre Söylemez, “Özlenen Salyangoz” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.30-31.

Emre Söylemez, “Renkli İlaçlar” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.16.

Emre Söylemez, “Uzak Park Korkunç Salıncak Böyle İyiyim” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.26-27.

Emre Söylemez, “Yağmurluksuz Bir Kedi” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.33.

Emre Söylemez, “Yavuz Altınışık ile hangouts söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.79.

Emre Yılmaz, “Çirkinin Çirkini” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.74-75.

Emre Yılmaz, “Düdüklü Tencere’nin Gerçeği”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.70-71.

Emre Yılmaz, “Kapandı Kız” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.40-41.

Emrullah Şekerci, “An Electromagnetic Stalemate” [görsel şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) Arka İç Kapak.

Emrullah Şekerci, “Beberon Muskası” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.20.

Emrullah Şekerci, “Biçim-bozumun Üç İşlemi”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.54-55.

Emrullah Şekerci, “Decaying Titan IV” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.27.

Emrullah Şekerci, “Deneyimsizi” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.9.

Emrullah Şekerci, “Ebafla” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.45.

Emrullah Şekerci, “Letter Index III” [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.50.

Emrullah Şekerci, “Üç Harfliler” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.45.

enderemiroğlu, “bir arzuya bir ashka bir sevda karasına inatla itinayla yıllardır süregiden amansız bir hastalığa müptela” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.35.

Enes Erdem Yılmaz, “Kayıp Bagaj” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.32.

Enes Özel, “En Başta Unutulan Şey” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.20-21.

Enis Akın, “Şiirin Geleceği Karanlıktadır” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.53.

Ercan y Yılmaz, “Yıldız Bilen” [görsel şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.14.

Erdal Ateş “Kesikler Serisinden” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) Arka İç Kapak

Erdal Ateş, “Kesikler Serisinden” [görsel şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) Arka İç Kapak

Eren Burhan, “Aşk Maytapları” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.25.

Eren Burhan, “T Pencere” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.48.

Ergun Tavlan, “Vinyetler” Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.51-55.

Erhan Altan, [soruşturma yanıtı][dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.57.

Eric Zboya, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s.8

Eric Zboya, “Language is a Virus from Outer Space” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.58.

Eric Zboya, “No 8” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.59.

Erkut Tokman, “Kuşgen” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.7.

Ertuğrul Rast, “A. Gülfem Özer ile Küpeli‘ye Dair” [söyleşi], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.86-87.

Ertuğrul Rast, “Alışveriş Merkezinde Harika Bir Gün ve Makine Felsefesi” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.18-22.

Ertuğrul Rast, “Başak Ağın ile Söyleşi” [söyleşi] [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.60-64.

Ertuğrul Rast, “Bir Fotoğraf Üzerine: Adam Kadın Çocuk” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.19.

Ertuğrul Rast, “Biraz Daha Konuşalım” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.9.

Ertuğrul Rast, “Biraz Konuşalım” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.32-33.

Ertuğrul Rast, “Boşluk Manifesto 2” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.12-14.

Ertuğrul Rast, “Boşluk Manifesto” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.26-27.

Ertuğrul Rast, “Christian Bök ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.47.

Ertuğrul Rast, “Çocukluk Üzerine Kavramsal Bir Araştırma” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.20-21.

Ertuğrul Rast, “Çünkü* Uyku Park” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s. 36.

Ertuğrul Rast, “Fotokopi ve Fax Çekilir” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.26.

Ertuğrul Rast, “Hiroo Onada” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.18-19.

Ertuğrul Rast, “Işığın ve Uykunun Durumu” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.34-35.

Ertuğrul Rast, “İnternetin Yüzleri” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.17.

Ertuğrul Rast, “Kukafaru Üzerine Okuma Notları”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.69-71.

Ertuğrul Rast, “Modern Türk ve Dünya Şiirinde Su” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 56-60.

Ertuğrul Rast, “Norveç’t Bir Apartman Dairesind Ölen Adamın Cesedi Dokuz Yıl Sonr Bulund” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.13.

Ertuğrul Rast, “Nükleer Müzik” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.17.

Ertuğrul Rast, “Robotik Kodlama 2084” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.23.

Ertuğrul Rast, “şeylerigördüm”, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.80.

Ertuğrul Rast, “Yoksa Siz Hâlâ İlhamla mı Yazıyorsunuz?” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.72-75.

Esra Asar, “Dirmil” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.40.

Esra Asar, “İkileme” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.29.

Esra Asar, “Kızlar Sivrisi” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.24.

Esra Aydan, “Evocation… (Ruh Çağırma)” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.14.

Esra Aydan, “Yasak” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.12.

Esra Tozak, “Kuanta” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.39.

Esra Tozak, “Selim Kerim Zalim” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.20.

Fatih Ceyhan, “Sarhoş Değilim Depresyona Biraz Ara Verdim” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.33.

Ferah Doğan, “Birkaç Kişi” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.29.

Fergun Özelli, “Kaos: Zor Denklem” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.27.

Fergun Özelli, “Zıp Zıp” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.34.

Furkan Çirkin, “Kyoto: Başkentler Başkenti, Ben: Yenikler Yeniği” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.33.

Furkan Güney, “Àlatravma” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.22-23.

Genç Buzdokuz, “#siirWhatsAppta, Folklor Ne ki”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.78.

Geof Huth, “113 Characters” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.81.

George Oppen, “Bombanın Kalabalık Ülkeleri” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.75.

George Oppen, “Çok Olmak Üzerine” Çeviri: Çağatay Koparal [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.72-74.

George Oppen, “New York’un Dili” Çeviri: Hasan Bozdaş [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.76-77.

George Oppen, “Şiir Sanatı Üzerine Beş Şiir” Çeviri: Murat Üstübal [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.69-71.

George Oppen, “Tepeler” Çeviri: Gizem Atlı [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.78.

Georgi Gospodinov, “Georgi Gospodinov’un Buzdokuz İçin Seçtiği 9 Şiir”, Çeviri: Hasine Şen Karadeniz, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.104-107.

Gizem Atlı, “O” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.33.

Gökçe Özder, “Ahmet Haşim’den Edip Cansever’e ‘Derken Karanfil Elden Ele’” Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.60-64.

Gökhan Arslan, “Bu Dünya Kimin: Bitki Kökleri, İnsan Avı‘nda Bir Yıkıcı Olarak İnsan” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.69-73.

Gregory Betts, “Astral D” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.5.

Hafize Çetinkaya “’Ben Nerde A Dediysem Orda A’ O Nerde A Dediyse Orda A. Ben Nerde A Dediysem Bazen Orda A.” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.6-7.

Hafize Çetinkaya, “1958 Spomenik” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.19.

Hafize Çetinkaya, “Agnès’e Veda” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.19.

Hafize Çetinkaya, “Boyama Karavaş Ağıtı 1-2” [görsel şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.7.

Hafize Çetinkaya, “Cennetten Günümüze Hata Raporu #mahsaamini” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.37.

Hafize Çetinkaya, “Çağdaş Bedenin Temsili Yaz Okuması” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.9.

Hafize Çetinkaya, “İsmi Çalınmış Sedir Ağacının Çok Uluslu Haritası”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s. 88.

Hafize Çetinkaya, “Sabah Kahvesi Prospektüsü” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) Arka İç Kapak

Hafize Çetinkaya, “Soğurulma” [kolaj] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.42.

Hakan R. Temiz, “Ömür Belgesi” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.43.

Hakan Şarkdemir, [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.70-71.

Hakan Şarkdemir, “1883” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.37-39.

Hakan Şarkdemir, “a. Sürgün b. Sürtük c. Süngerimsi d. Sürüngen” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.36-39.

Hakan Şarkdemir, “Anti-Kültürel Bir Yapıt Olarak Şiir” [dosya: şiir ve çıkarsızlık], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.58-64.

Hakan Şarkdemir, “Asamblaj, Kolaj, Montaj” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.49-53.

Hakan Şarkdemir, “Ayda Bir Şair” [görsel şair], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s.12.

Hakan Şarkdemir, “Başka Lisân”Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.66-79.

Hakan Şarkdemir, “Büyük Şiir Sandığı: Anti-Ödipus”, [yerleştirme], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.4-8.

Hakan Şarkdemir, “Ciklet Şiir” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.95.

Hakan Şarkdemir, “Craig Dworkin ile Söyleşi” Çeviri: Rıdvan Temiz,Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.84-87.

Hakan Şarkdemir, “Dent de lion” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) Arka İç Kapak.

Hakan Şarkdemir, “Dönen Şans” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.14.

Hakan Şarkdemir, “Freefalling”, [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.9.

Hakan Şarkdemir, “Gizli Dosyalar: Cengiz Düğün” [QR], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.15.

Hakan Şarkdemir, “Gliçi İlginç Kılan” [dosya: gliç/arıza], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) ss.13-16

Hakan Şarkdemir, “Introduction” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.12.

Hakan Şarkdemir, “İçkimi Onardılar” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.36-40.

Hakan Şarkdemir, “İmge İstilası ve Görsel Şiir”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.50-56.

Hakan Şarkdemir, “Kaybolmak 1-2” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.10-11.

Hakan Şarkdemir, “Kitlesel Orijinale Karşı İstisnayı Yinelemek” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.49-54.

Hakan Şarkdemir, “Küçük Karahindibanın Şarkısı” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.5-7.

Hakan Şarkdemir, “Malatyalı Abdo İçin Bir Kaçış Denemesi” [yerleştirme], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.14.

Hakan Şarkdemir, “Melal” [görsel şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.10.

Hakan Şarkdemir, “Mit: Batıl Hakikat” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.40-49.

Hakan Şarkdemir, “Özgürlük Gelene Dek Şiir Özgürlüğe Davetini Yineler” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.68-69.

Hakan Şarkdemir, “Poetik Montaj ve Montajın Politikası” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.65-71.

Hakan Şarkdemir, “sAirDrop-Beni şu şairler bulabilsin Hiç Kimse” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.14-16.

Hakan Şarkdemir, “Sanatların Karşılıklılığı ve Orijinal-Sahte-Kopya Üzerine Kısaca”, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.2-3.

Hakan Şarkdemir, “Studium” [görsel şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) Arka İç Kapak.

Hakan Şarkdemir, “Şerait Değişince Şeritler” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.10-11.

Hakan Şarkdemir, “Tren Kaçtı mı? Buluntu Şiir Üzerine” [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.53-60.

Hakan Şarkdemir, “Üç Türlü Ölüm” [görsel şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.13.

Hakan Şarkdemir, “Yeni Medya Şiiri” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.36-43.

Hakan Şarkdemir, Burak Ş. Çelik, “Laura Kerr ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.76-79.

Hakan Unutmaz, “Öküzün Nesi” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.41.

Hakan Unutmaz, “Tatile Denk Gelen Ters Yüz Solstis” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.36.

Halil Ünal, “Dışarı Sarkmayın” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.27.

Handenur Dayıca, “Göz Hakkı” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.26.

Hanne Koç, “Şiir Seven Komşu” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.80.

Harmony Holiday, “Para Para, Kaç” Çeviri: Çağatay Koparal [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.35.

Hasan Bozdaş, “#avangartkemikler, Infolio”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.78-79.

Hasan Bozdaş, “#şiirYouTubeda / Türkçede Charles Bernstein”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.80.

Hasan Bozdaş, “Çizgi Hakkında Her Şey” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.14-16.

Hasan Bozdaş, “Dağınık Bütün” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.4-5.

Hasan Bozdaş, “God Save the Thing” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.18-19.

Hasan Bozdaş, “İnsanın Madde Olmayan Kısmı” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.18

Hasan Bozdaş, “Montaj” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.18-19.

Hasan Bozdaş, “Nico Vassilakis ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.78-79.

Hasan Bozdaş, “Ortadoğu İçin Bir İncir” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.14-15.

Hasan Bozdaş, “Ölümün İzdüşümü” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.38-39.

Hasan Bozdaş, “Ömer Yalçınova ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.127-128.

Hasan Bozdaş, “Poetic Chart Enroute” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.4.

Hasan Bozdaş, “Poetik Chart ya da Şiirin Rotası”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.2-3.

Hasan Bozdaş, “Siyasi İktidar ve Sanat İlişkisi Bağlamında Şiire Dair Bir Önizleme”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.64-68.

Hasan Bozdaş, “Sohrab için Uçuş Dersleri” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.45.

Hasan Bozdaş, “Şiirin Otopsisi: Kenneth Goldsmith Olayı” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.74-77.

Hasan Bozdaş, “Unutulmama Hakkı” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.48-49.

Hasan Bozdaş, “Yanlış Çizilmiş Bir Gökkuşağı” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.18-19.

Hasan Bozdaş, “Yaşamanın Bir Yolunu Bulmuş Nesne” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.44-45.

Hasan Bozdaş, Alptuğ Topaktaş, İsmail Aslan, Musa Günerigök, Nergihan Yeşilyurt, “Mekan Evren” [Video Cento] [QR], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.80. 

Hasan Bozdaş, M. Fatih Kutlubay ile, “Palestine Blues” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) Ön İç Kapak.

Hasan Özlen, “Alternatif Gerçeklik” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.24.

Hasan Özlen, “Özgürlüğün Kıyısında Çıkarsızlık” [dosya: şiir ve çıkarsızlık], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.74-77.

Hasine Şen Karadeniz, “’Damıtılmış Roman’ Olarak Şiir: Georgi Gospodinov’un Türler Arası Yolculuğu”, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.100-103.

Hayriye Ünal, “6 Şubat 2023, 7.7 & 7.6”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.2-3.

Hayriye Ünal, “Akif Kurtuluş ile Başlat Buzdokuz” [söyleşi] [QR], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.70-71.

Hayriye Ünal, “Attilâ İlhan Versus Şiir Tarihi”, Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.75-80.

Hayriye Ünal, “Bıkılan Ama Bitmeyen ve Mecburen Yeniden Alışılan Şeyler Hakkında” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.35-37.

Hayriye Ünal, “Braille Asemikleri” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.10-13.

Hayriye Ünal, “Buluntu: Tanpınar’ın Fincan Altlığı” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) Ön İç Kapak

Hayriye Ünal, “Büyük Şair Miti” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.50-56.

Hayriye Ünal, “CV Şiirde Şair Personanın Görünüşleri”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.64.

Hayriye Ünal, “CV Şiirde Şair Personanın Görünüşleri-2, A Noktasından B Noktasına Olanaklı Özne: Efsus’a Yolculuk’un Yücel Kayıranı” Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.52-57.

Hayriye Ünal, “Delikli Şiir”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.16.

Hayriye Ünal, “Doğanın Sessiz Sakinleri İçin Şiir İçi Fragmanlar” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.51-55.

Hayriye Ünal, “Eleştirinin Yeni Yasaları”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.44-49.

Hayriye Ünal, “Gliç Sultan” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.25.

Hayriye Ünal, “Gülme Biçimleri 4.0” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.36-41.

Hayriye Ünal, “Heterodoksluklar” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.56-58.

Hayriye Ünal, “Kavramlarla Akif Kurtuluş’un Dünyası”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.49-53.

Hayriye Ünal, “Mehmet Can Doğan ile Başlat Buzdokuz” [söyleşi] [QR], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.44-51.

Hayriye Ünal, “Mehmet Can Doğan’ın Şiiri” Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.52-59.

Hayriye Ünal, “Mod, Moda, Jargon, Melez Dil”, Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.2-4.

Hayriye Ünal, “Montaj Şiirin Eleştirel İşlevine Bir Örnek” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.62-64.

Hayriye Ünal, “Necmiye Alpay ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.71-77.

Hayriye Ünal, “Oğuz Demiralp ile Başlat Buzdokuz” [söyleşi] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.62-65.

Hayriye Ünal, “Oğuz Demiralp’in Yazı ve Eleştiri Anlayışı” Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.66-71.

Hayriye Ünal, “Online Bir Şiir Tarihi Muhabbeti-Serkan Işın (ve de ki @hzhubble) & Hayriye Ünal (nautilleus)” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.80.

Hayriye Ünal, “Özgür Kuşun Eti” [dosya: şiir ve çıkarsızlık], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.53-57.

Hayriye Ünal, “Psikotik” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.25.

Hayriye Ünal, “Şiirin Apokaliptik Rüyası, Kimin Kâbusu?”, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.2-3.

Hayriye Ünal, “Şiirin Geleceği ve Dijital (Sayısal) Poetika” Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss. 2-4.

Hayriye Ünal, “Türk Şiirinde Bir Arıza-Serkan Işın’ın Şiir Serüveni”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), ss.59-66

Hayriye Ünal, “Yazıdan Yapıma: Hakan Şarkdemir’in Çeyrek Yüzyıllık Şiir Serüveni” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.72-83.

Hayriye Ünal, “Yeryüzünü, Şunları ve Bunları Kabul Gücü Sebebiyle Takdir Etmeme Dair” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.4-9.

Hayriye Ünal, “Yokluğum Yaratıldı” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.16.

Hayriye Ünal, Ali Yoksuz, Nalan Kurunç “Komet ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.84-93.

Hayriye Ünal, Cengizhan Genç, “Karpal Tünel Sonatı” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.20-22.

Hayriye Ünal, Petek Sinem Dulun, “Hüseyin Arıcı ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.76-82.

Hermes Hermönetik, “Çıplak Biçimciliğin On Yedinci Manifestosundan Parçalar” Çeviri: Hasan Bozdaş, Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.48.

Hilmi Çakoğlu, “Ellen Gallagher”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.12-17.

Hüseyin Akcan, “Bir Deftere Uzanmak” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.26.

Hüseyin Akcan, “Houdini’den Sonra Ölüm ya da Şiirin Kurtarabileceği Bir Şey Var mı?” Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.88-90.

Hüseyin Akcan, “Oğuz Demiralp’in Tanrı Bakışlı Çocuk Kitabı Üzerine 9’a Parçalanmış Deneme” Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.72-75.

Hüseyin Akcan, “Unutmak Ağaçtır” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.24.

Hüseyin Arıcı, “Bak Kiraz!” [resim] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.63.

Hüseyin Arıcı, “Bereket Tanrıçası” [resim] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.30.

Hüseyin Arıcı, “Güzel Olan Hiçbir Şeyi Hak Etmiyorsun-İnsan Eli” (mektup) [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.75.

Hüseyin Arıcı, “İnsan Eli” [resim] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.74.

Hüseyin Arıcı, “Kadın Heykelcikleri VII” [resim] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.47.

Hüseyin Arıcı, “Kadın Heykelcikleri X” [resim] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.73.

Hüseyin Arıcı, “Kibele’nin Ömrü” [resim] [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.26.

Imogen Reid, “Scan 12 3” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.42.

Irene Koronas, “2 No’lu Asemik İş” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.6.

Isabel Zapata, “Ekoşiirin Savunması”, Çeviri: Rumeysa Saraç, Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.61.

Işık Sungurlar, “Antroposen Bağlamında Cengizhan Genç Şiirlerinde Hayvana Bakış: Hangi Hayvanlar [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.41-43.

Işık Sungurlar, “El Üstünde” [görsel şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) Ön iç Kapak

Işık Sungurlar, “İsimsiz”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.90.

Işık Sungurlar, “Özenli Bitişler” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.18.

Ivona Tau ve Ana Maria Caballero, “City Life” [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.73.

Ivona Tau, “Blue Hour #27” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) Arka İç Kapak.

İbrahim Demir, “Bir Orman Görevlisinin Bir Filin Arkasından Ağladığını Gördüm” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.32.

İbrahim Demir, “Eğri Bir Sırt Beni Sabaha Kadar Taşıdı” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.32.

İbrahim Demir, “Kriz ve Geometrik Sanat” [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.43-45.

İbrahim Demir, “Prospektüs” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.18.

İbrahim Demir, “Teknolojiden Şiire Yansıyan Göstergeler” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.56-59.

İlke Kıratlı, “Soygunum İllegal Değil” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.30.

İsmail Aslan, “Galetanın Anımsattıklarıdır” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.21.

İsmail Aslan, “Sonsuz Taşlıkta.” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.43.

İsmail Aslan, Alptuğ Topaktaş, Hasan Bozdaş, Musa Günerigök, Nergihan Yeşilyurt, “Mekan Evren” [Video Cento] [QR], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.80. 

Jack Hirschman, “İki Şiir” Çeviri: Gizem Atlı [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.40.

James Knight, “Frozen Meat’ten-İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s. 20

James Knight, “İsimsiz” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) Ön İç Kapak.

James Knight, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.4.

James Knight, “İsimsiz” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.8.

James Knight, “Punch Drunk Poem” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.6.

Jay Snodgrass, “Exfoliation” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s. 13.

Jeff Nimp, “İsimsiz” [buluntu şiir] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.16.

Jeff Nimp, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.20.

Jeff Nimp, “Segomil 2” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.9.

Jeff Nimp, Çeviri: Yusuf Koşal [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.52.

Jim Leftwich, “Desemantized Handwriting 1” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.5.

Jim Leftwich, “During Places and See” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.5.

Jim Leftwich, “Facts Resist us 2022” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.22.

Jim Leftwich, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.22

Jim Leftwich, “İsimsiz” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.11.

Jim Leftwich, “Ours After Rain” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.5.

Joe Devlin, “Parenthesesdrawing3” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.39.

John M. Bennett, “Calaveraz” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) Arka İç Kapak

John M. Bennett, “İsimsiz” [buluntu şiir] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.14.

John M. Bennett, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.80.

John M. Bennett, Çeviri: Yusuf Koşal, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.51.

Julian Rosefeldt, “Manifesto – 2015” Çeviri: Ertuğrul Rast [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.55.

Kadir Yıldız, “Bir Tekno Romantiğin Gözünden Entegre ve Hiper-Entegrenin Sonradan Fark Edilecek Yürek Burkan Hikâyesi” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.26.

Kardelen Yıldırım, “İple Can Alma Hizmeti ya da Cenazeye Gittim Gelicem” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.41.

Kemal S. Sayar, “İmgebank” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.20-21.

Ken Hunt, “Dipsiz Yücenin Sahteliği” Çeviri: Ertuğrul Rast, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.58-61.

Ken Hunt, “Radyoaktivite” [şiir], Çeviri: Ertuğrul Rast, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.12.

Kenneth Goldsmith, “Sanatta Özgünlük Üzerine Aykırı Düşünceler” Çeviri: Atakan Yavuz [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.60.

Kenneth M Cale, “Future Weather” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) Ön İç Kapak

Kenneth M. Cale, “Satsuki 2” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.21.

Kevser Gün, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) Ön İç Kapak.

Kimberly Campanello, “How to See The Vatican from Micrographia 1-2” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.38.

Koray Karaduman, “Şey” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.30-31.

Kristine Snodgrass, “Gliç 8” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.7.

Kristine Snodgrass, “Thwrt” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.32.

Laura Kerr, “Carmine’s Computational Tulip” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) Arka İç Kapak.

Laura Kerr, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) Ön iç kapak

Laura Kerr, “isimsiz” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.6.

Laura Kerr, “Stream” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.5.

Laura Kerr, “The French Symbolist’s’Frock” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.61.

Laura Kerr, Çeviri: Yusuf Koşal, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.50.

Lee Mackenzie, “Doggerland”, [harita şiir] [QR], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.97.

Levent Karataş, “Mandal” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.27

Leyla Arsal, “Bütünlüğün Lüminesansı: Gestalt Şiir”, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.119-123.

Leyla Arsal, “Çok Özel Bir Karşılaşma” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.30-31.

Leyla Arsal, “Eskatoloji Viral: Auschwitz Sonrası Paul Celan Şiiri Perspektifinden Günümüz Şiirine Eskatolojik Bir Trapez” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.70-73.

Leyla Arsal, “Etnografik Bir Aktivizm Hareketi: Belgesel Şiir”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.74-83.

Leyla Arsal, “Hermenötik Fail” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.14-15.

Leyla Arsal, “Holografik Hayalet İmgeler: Huş Ağacının Altında”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.58-62.

Leyla Arsal, “Hüznün Bir “İde”ale Dönüştürülme Umdesi”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.56-60.

Leyla Arsal, “Işığın Ta Kendisi” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.32.

Leyla Arsal, “Kalbim, Düş Gücü ve Hür Eylemsizlik” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.27.

Leyla Arsal, “Kapattım Kara Saçlarımı” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.31.

Leyla Arsal, “Metaverse Düzlemde Online Üç Persona”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.67-69.

Leyla Arsal, “Şimdinin Geride Bıraktığı Her Şey” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.19.

Leyla Arsal, “Toplumsal Krizlerin ‘Çöküş Yazını’ Suretleri: İnziva ve İntihar” [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.48-52.

Leyla Arsal, “Yoksunluğu Var Olmayan Bir Lisanla Yoksanan” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.29.

Leyla Menteş, “Orman” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.42.

Lisa Charlotte Muth, “Harita Şiir”, Çeviri: Burak Ş. Çelik [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.70-78.

Liz Kotz,“Bakılacak Kelimeler: 1960’ların Sanatında Dil” Çeviri: Çağatay Koparal[dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 58-59.

Louis Zukofsky, “Misafirler” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.43.

Luke Bradford, “Four Paths” [görsel şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.9-14.

Luke Bradford, “Language is a Trap” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.46.

M. Fatih Kutlubay, Hasan Bozdaş ile, “Palestine Blues” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) Ön İç Kapak

M. Fatih Uslu, [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.59.

M. Tuğrul Çolak, “Delil Yetersizliğinden Salınıvermek” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.29.

M. Tuğrul Çolak, “Kuralları ve Kralları Düşür” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.21.

M. Tuğrul Çolak, “Ters 100” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.24

Mahmut Fanya Genç, “Çocukların Küs Olduğu Adamlar” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.37.

Makki Al Hammami, “Yolların Yabancısı” Çeviri: Rıdvan Temiz [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.31.

Mandana Chaffa, “Annelyse Gelman ile Söyleşi” [söyleşi], Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.84-87.

Marco Giovenale, “İsimsiz” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.24.

Marco Giovenale, Çeviri: Yusuf Koşal, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.50.

Marjorie Perloff, “Avangard ve Eskatoloji” [dosya: eskatolojiye karşı], Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022)  s.59.

Marjorie Perloff, “Dejadit- Şiir Eşikte –II– Duygunun Gerçek Sesi Kazara İlham Verir”,Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.40-44.

Marjorie Perloff, “Şiir Eşikte / Deja Vu” Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.76-79.

Mehmet Can Doğan, “Şiir ve Yapay Zekâ: Olasılıkların Sonsuzluğunda ve Sonunda” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.48-51.

Mehmet Can İnsperest, “Karanlıkta Baskül II” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.42.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “3 kere 3 Dokuz” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.34.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Corrida” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.32-33.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Dar. Dar. Dar.” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.23.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Heil Henker!” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.30.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “İzdivaç Teklifleri” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.25.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Lüksasyon Diş Merkezi Şimdi Daha da Yakın” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.34.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Mahire’ye Üç Merdane” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.17-18.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Nagooksa Elde Sıfır” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.32.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Toromastor” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.32-33.

Mehmet Mümtaz Tuzcu, “Toy Kurmaya” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.30.

Mel Nichols, “Kendimi Google’da Aratırım” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.34.

Melih Bera Ermiş, “Belvedere Avlusunda Kıble Tespiti: Sıfır Euro” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.36.

Memduh Özdemir, “Bilgi ve Çıkarsızlık Bağlamında Cevap Bekleyen Sorular”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.72-73.

Memduh Özdemir, “Petitio Principii”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.72-73.

Memduh Özdemir, “Post Mortem ve Sanat”, Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.75-77.

Memduh Özdemir, “Uyutucu Kehanetler Uyarıcı Sorular” Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.56-57.

Merchant Coppola, “Dil Temelli Sanat Üzerine” Çeviri: Gizem Atlı [dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 62-63.

Mert Özden, “869” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.23.

Mert Özden, “Avcının Günlüğünde Dört Dakika” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.22.

Mert Özden, “Ay Ne Zaman Gelecek” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.17.

Mert Özden, “Bayat Kalmanın Formülü” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.64.

Mert Özden, “Brecht’in Artık Yolcuyu Düşünmesi” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.11.

Mert Özden, “Burungaar” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.30.

Mert Özden, “Dijital Köşe Kapmaca: r/Place’te Dilin Kolektif Haritası ve Yıkım” [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.84-87.

Mert Özden, “Elsalı Çanta” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.26

Mert Özden, “Galip Falı” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.6.

Mert Özden, “Gıcır” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.43.

Mert Özden, “Gözlerini Kapayabilenler için Yıldızın Ölümü” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.38.

Mert Özden, “Gürültülü Halka” [QR], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.80.

Mert Özden, “Güzel Yazı Defteri” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.20.

Mert Özden, “Hasıraltı Epilog” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.22.

Mert Özden, “Hodja Disabled” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.80.

Mert Özden, “Ignoramus ve Bilmek ve Çözük Gömlek” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.33.

Mert Özden, “Iska Şansı için Tavizler” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.22.

Mert Özden, “Kıps” [görsel şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) İç kapak.

Mert Özden, “Okunaksız Motivasyon: Asemik Yazı ile Hat ve Grafitinin Bağdaştıkları”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.55-57.

Mert Özden, “Sol Göz” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.40.

Mert Özden, Şiir Peyzajı (Hayriye Ünal-Gülme Biçimleri)” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) Ön İç Kapak.

Mert Özden, “Şiirin Çok Bıyığı” [görsel şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) Ön İç Kapak.

Mert Özden, “Şikayetimvar” [görsel şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) Ön İç Kapak.

Mert Özden, “Takım Giymek” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.9.

Mert Özden, “Yakınlık Derecesi: Oğlu” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.20.

Mert Özden, “Yesin de Büyüsün” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.10.

Mert Özden, “Yıkananlar” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s.10.

Meryem Delmar, “Bir Cesedin Bölümleri” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.25-26.

Michael Dumanis, “Deneyde Sınırlamanın Getirdiği İmkânlar”, Çeviri: Rumeysa Saraç, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.42-43.

Michael Jacobson, “Electric Rain” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.79.

Michel Deguy, “Koronahali” Çeviri: Suzan Sarı, [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.10-11.

Mikail Burak Özkar, “Hayallerimin Düştüğü Suda Balıklarla Yüzdüğümdür” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.31.

Mikail Söylemez, “Keçeli’de Araçsal Özne ve Yeni Dil Kurgusu” [dosya: Bülent Keçeli], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.58-59.

Mosab Abu Toha, “Gazze’deki Penceremden Manzara” [Tanıklık], Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.3-5.

Muhammed Yusuf Aktekin, “11 Temmuz 2022 tarihinde Wikipoeticus tarafından oluşturulmuş 28096082 numaralı sürüm”, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.4-5.

Muhammed Yusuf Aktekin, “3.5 Litre Epik Şantaj” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.8-9.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Aktekin (2022) Veri Çılgınlığı Üzerine Poetik Bir Hipotez. Hakikat Jurnalleri. 143-146” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.12-13.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Ali’nin Harikalar Diyarı” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.12-13.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Aristokrat Horlaması” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.20-22.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Asemik Yazının Şifreleri ve Codex Seraphinianus: Hallusinojen Bir Ansiklopedi”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.51-54.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Bedava” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) Arka İç Kapak.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Brainstorms” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) Ön İç Kapak

Muhammed Yusuf Aktekin, “ChatGPT ile Şiir Konulu Söyleşi” [söyleşi] [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.38-41.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Delil Yetersizliği” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.10-11.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Dijital Dergilerde Şiir: Tutumlar ve Tartışmalar”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.76-77.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Farelerin Bilime Katkısı” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.32.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Game Over” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.8.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Gregory Betts ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.70-74.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Heykellerimi Neden Sevmedim?” [QR], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.13.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Intense Comedy” [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.73.

Muhammed Yusuf Aktekin, “İnsanlar, Yerler ve Şeyler: Kültür Endüstrisinin Reklam Yüzü Olarak Avangardın Çirkin Kurbağası” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.64-66.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Karakter” [buluntu şiir] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.17.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Kendini Ana Karakter Zanneden NPC” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.13.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Korsakoff Cinneti” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.17-19.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Mutlu Sincabın Yeni Yıl Türküsü” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.6.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Refah Seviyesi En Yüksek Ülkeler” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.4-5.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Tarihte Önemli Satranç Maçları” [görsel şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) Arka İç Kapak.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Without Usura” [QR], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.14.

Muhammed Yusuf Aktekin, “Yaymaya Değer Düşünceler” [QR], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.5.

Murat Üstübal, “Alan ‘67 ve Gecikmiş Modernlik”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.62-69.

Murat Üstübal, “Antolojinin Yutma Refleksi” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.14.

Murat Üstübal, “Antropo-ses’e Karşı Poetika: Antrepoda Kalanları Kurtarmak”, Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.2.

Murat Üstübal, “Cherofobi” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.8.

Murat Üstübal, “Cis-mani Şiir” [görsel şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) Ön İç Kapak

Murat Üstübal, “Giriş: Mit İçeri Mit Dışarı” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.36-37.

Murat Üstübal, “Giriş” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.42-43.

Murat Üstübal, “Güven Turan ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.76-83.

Murat Üstübal, “Haberlinin Ölümü” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.14-15.

Murat Üstübal, “Kaosmotik Hız” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.66-69.

Murat Üstübal, “Lady Papa’da Sarkaç Hareketleri ve Entropik Aynılık”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.67-69.

Murat Üstübal, “Minor Deneyimler: Azınlık ile Çoğunluk Arasında Şair-Oluş” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.76-79.

Murat Üstübal, “Orijinal Şiir’e Giriş: Yeni mi Yine mi?” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.44-45.

Murat Üstübal, “Ötesi Berisi: İmgesel Manhattanizm Olarak Şiir”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.86-87.

Murat Üstübal, “Şiirde Çıkarsızlığın Doğası” [dosya: şiir ve çıkarsızlık], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.78-83.

Murat Üstübal, “Tafefobi” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.33.

Murat Üstübal, “Yazınsal Eskatoloji Sözlüğü” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.78-80.

Murat Üstübal, Atakan Yavuz, “Poetik Jest Üzerine Bir Diyalog” [söyleşi], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.70-75.

Murid Bergûsi, İki Şiir [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.13.

Musa Günerigök, [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.64-65.

Musa Günerigök, “Mit ve Mitogelem” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.62-67.

Musa Günerigök, “Turgut Uyar’ın Divan’ı Üzerine Notlar ya da Divan Neden Orijin/al Bir Kitaptır” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.61-63.

Musa Günerigök, Alptuğ Topaktaş, Hasan Bozdaş, İsmail Aslan, Nergihan Yeşilyurt, “Mekan Evren” [Video Cento] [QR], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.80. 

Mustafa Torun, “Bir Mültecinin Otopsi Raporu” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.41.

Mustafa Torun, “Çapraz Sorgu” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.21.

Mustafa Torun, “Haklı Olduğun Zamanlar” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.26.

Nagihan Coşkun, “Dégénérer”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.92.

Nagihan Coşkun, “Glue of Death” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) Arka İç Kapak.

Nalan Kurunç, Hayriye Ünal, Ali Yoksuz, “Komet ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.84-93.

Nat Trotman, “Erica Baum: Kelime Oyunu Matbu Gelenek ve Dilin Nesneleşmesi Üzerine”, Çeviri: Yusuf Koşal, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.40-41.

Nejdet Ardıç, “Dataizm” [görsel şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.10.

Nergihan Yeşilyurt, “Arkadaş Ülkesi” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.29-30.

Nergihan Yeşilyurt, “Bakışiir vs.” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s. 8.

Nergihan Yeşilyurt, “Dünyanın Bir Kısmının Sonu” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.28.

Nergihan Yeşilyurt, “Müstehcen Varlık” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.52-53.

Nergihan Yeşilyurt, “Yığın Ağacı” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.11.

Nergihan Yeşilyurt, Alptuğ Topaktaş, Hasan Bozdaş, İsmail Aslan, Musa Günerigök, “Mekan Evren” [Video Cento] [QR], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.80. 

Neslihan Magunacı, “Fil Ambarları” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.34-35.

Nico Vassilakis, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.6.

Nico Vassilakis, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) Ön İç Kapak

Nico Vassilakis, “isimsiz” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s. 5

Nico Vassilakis, “Letter 1&2 B-2” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.10.

Nihat Özdal, “Dalış Çanı” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.36.

Nilay Özer, “Antroposen Çağı İçin Çok Katmanlı Bir Rehber: Lâle Müldür Şiirinde Doğa, Kadın ve Kesişimler [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.31-36.

Nilgün Emre, İsimsiz, [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) Arka İç Kapak.

Nilgün Yılmaz, “Çaydanlık Kimliksiz Yörüngede Sabit Hızla” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.24.

Nilgün Yılmaz, “Kımıltı” [görsel şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) Ön iç Kapak

Nilgün Yılmaz, “Sınırda Kişilik Bozukluklarımız” [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s. 10.

Nilgün Yılmaz, “Tartarus” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.5.

Nur Alan, “2+1D Kartezyen Latis Komşuluğun Rastlantısal Semantik Geofoldlarıyla Şiir” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.10-13.

Nur Alan, “Heterotopik Bir Mekân Olarak Halı için Desen Üretimi” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.12-13.

Nur Alan, “Project Nullhouse” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.31-33.

Nur Alan, “Pseudo-Akademik Günce” [deneysel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.6.

Nur Alan, “Sentaks Bençıkars Haikus 5 . 7 . 5” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.10-11.

Ofelya Bayraktar, “Tatsız Örgü” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.25.

Oğuzhan Kayacan, “Bir Aralık Yakayı Ele Verdiğim Yırtık Dilekçe” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.11.

Olcay Özmen, “Üzerinde Çalışılması Gereken Bir Şiir” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.34.

Olivier Pagy, “Serberus” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.23.

Olvido Ayşe Akan, “İkiniz de Kirlenin” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.45.

Onur Caymaz, “Örümcek I” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.37.

Onur Ocak, “Emin Olmak için Bir Bıçak” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.28-29.

Onur Ocak, “Hipoksi” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.29-30.

Onur Ocak, “Ölü Kedi Sıçraması” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.42-43.

Onur Ocak, “Seni Güldürmek İçindi” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.33.

Osman Çakmakçı, “Temas ve Yaşantı Oldukça Şiir ve Sanat da Var Olacaktır” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.54-55.

Osman Erkan, “Öhö Öhö” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.49.

Osman Erkan, “Solu Olmayan Koşu” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.35.

Osman Gönül, “Ajans Dinlemeyenler Derneği” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.50.

Osman Gönül, “Canlı Derste Açık Unuttuğum Mikrofon” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.27.

Osman Gönül, “Consent Request Rejected” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.22.

Osman Gönül, “Seni Hiç Görmüyorum Buralarda” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.33.

Osman Gönül, “Zaman Aşımı” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.23.

Osman Özbahçe, “Hızlo N1” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.18.

Osman Özbahçe, “Kara Bala Sagun” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.34-35.

Osman Özbahçe, “Ötümlü Seslerle Sevmek İdim Seni” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.20.

Osman Özbahçe, “Tatlı Limon” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.50-51.

Oytun Akdeniz, “Çokluklu Kullanım Durumu” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.12.

Oytun Akdeniz, “Gençliğe Başka Bir Hitabe Bizo” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.29.

Oytun Akdeniz, “Hay Huy” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.33.

Oytun Akdeniz, “Ne Zaman? Bir Yerdeyim. Desem!” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.52-55.

Oytun Akdeniz, “Sessiz Gemi_Rimbaud” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.8-10.

Ozan R. Kartal, “Ağır Zarar” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.23.

Ozan R. Kartal, “Bugün Sokakta Herkes Beni Bıçaklayacak” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.26.

Ozan R. Kartal, “Cücelerin Cücdüğüdür” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.8.

Ozan R. Kartal, “Çingene Çorbası” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.27.

Ömer Erdem, [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.58.

Ömer Yalçınova, “Çatlak” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.22.

Ömer Yalçınova, “Ümit ve Korku” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.20.

Özgür Asan, “Avukat Gül” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.27.

Özgür Ballı, “Bir Yeni Bildiriminiz Var” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.46.

Özgür Ballı, “Görüntülü” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.27.

Özgür Kahta, Boris Bariliev, Yusuf Koşal, “Döv Boşluğu” [QR], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.80.

Patricia Reed, “Sven Lütticken’e Sosyal Montaja Dair Bir Soru” Çeviri: Hasan Bozdaş [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.58.

Paul Hawkins, “Graining” [görsel şiir] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.56.

Paul Hawkins, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.62.

Paul Hawkins, “Originary” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.19.

Paul Hawkins, “Rooney’s Nothing” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.63.

Paul Woodford, “Saturday Morning Tube” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.26.

Petek Sinem Dulun, “Antroposen Çağın Minör Kıvılcımları: Şiirde Böcek Açılımları” [dosya: antroposen çağında şiir],  Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.64-68.

Petek Sinem Dulun, “Hız ve Kusur” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.56-57.

Petek Sinem Dulun, “Kriko Dil” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.29-30.

Petek Sinem Dulun, “Sunuş” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s. 27

Petek Sinem Dulun, Alptuğ Topaktaş, “Murat Üstübal ile Bülent Keçeli’nin Ardından Söyleşi” [söyleşi] [dosya: Bülent Keçeli], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.44-49.

Petek Sinem Dulun, Hayriye Ünal, “Hüseyin Arıcı ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.76-82.

Pierre Gervois, “A Psychological Story” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.7.

Pierre Gervois, “Social Status, Moral Order and Public Hygiene III” [gliç gif] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.75.

Pierre Gervois, “the Appearance of Respectability IV” [gliç gif] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.75.

Rafet Arslan & Uğur Engin Deniz “Söyleşi” [söyleşi] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.74.

Rafet Arslan, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.49.

Rafet Arslan, “İki Kedi İki İnsan için -Öyle Şeyler-” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.25.

Rafet Arslan, “Limpet ya da Lityum Çiçekleri” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.22.

Rafet Arslan, “Montaj” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.59-61.

Rafet Arslan, “Olmadığım Yerde Huzur” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.59-60.

Rafet Arslan, “Rüya Taburları” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.24-25.

Rahman Yıldız, “Deus Ex Machina 002 – ‘Kimse Olamayış Destanı’” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.18-19.

Rahman Yıldız, “Deus Ex Machina 003 “Google Earth’te dolaştım. Mezarını ziyaret ettim.” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.24-25.

Rahman Yıldız, “Deus Ex Machina 008 ‘Edebiyat Tarihine Adımı Yazdırırken Düşündüklerim’” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.34-35.

Rahman Yıldız, “Kalp” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.37.

Régine Debatty, “Pip Thornton ile Söyleşi” Çeviri: Çağatay Koparal [söyleşi], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.11-15.

Remziye Çelik, “Hepsi Benim Gibi” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.46.

Rezan Çakar, “Biley Taşları Tırpanlara Depar” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.23.

Rıdvan Ardıç, “Başıma Taç Diye Çakıldın Bizi Kimse Unutmaz Artık” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.21.

Rıdvan Ardıç, “Om Namah Bhagwate Rudrav Drishti” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.32.

Rıdvan Temiz, “Abuzittin MPL” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.26-28.

Rıdvan Temiz, “Activation” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.40.

Rıdvan Temiz, “Hipopotam” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.28.

Roland Barthes, “Üçüncü Anlam”, Çeviri: Atakan Yavuz, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.45-48.

Rosa Menkman, “A Vernacular File Formats’tan” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s.6.

Rosa Menkman, “Gliç Çalışmaları Manifestosu” Çeviri: Burak Ş. Çelik, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.5.

Rosaire Appel, “450” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.13.

Rosalind Krauss, “Avangardın Özgünlüğü: Bir Postmodernist Tekrarlama” Çeviri: Yusuf Koşal [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.46-48.

S. Caquard, D. M. Ribeiro ile, “Haritacılık ve Sanat” Çeviri: Gizem Atlı [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.62-69.

Sabine Schiffner, “İki Şiir” Çeviri: Erdal Ateş [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.40.

Sadık Koç, “Ölümünü Yaşayan” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.44.

Sasha Stiles, “Technelegypage46 Hen01” [gliç gif] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.75.

Sasha Stiles, “The Orchid Cage VIII” [görsel şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.12.

Sasha Stiles, “The Orchid Cage VIII” Çeviri: Yusuf Koşal [dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.12.

Sasha Stiles, “There Poetry on Mars” [gliç gif] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.75.

Sean Foley, “Hayal Gücünü Yeniden Eğitmek” Çeviri: Çağatay Koparal, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.70-71.

Selçuk Orhan, [soruşturma yanıtı] [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.69.

Semih Diri, “Metinlerarasında İronik Bir Şair: Ergin Günce”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.48-51.

Sena Türkmen, “Bezelye Tanesi Üzerindeki Prenses Sendromu” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.23.

Sena Türkmen, “Sadece Orada Mevcut” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.17.

Serdar Süalp, “Code R Q?”, [görsel şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.8.

Serdar Süalp, “Deney Föyü” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.6-7.

Serdar Süalp, “Dönüşümler XVI. Kitap” [görsel şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) Ön İç Kapak.

Serdar Süalp, “Google Kendini Bende Aratır” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.38.

Serdar Süalp, “Metamorfozlar Ozet.docX” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.7.

Serdar Süalp, “Symphony No.9” [görsel şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.6.

Serkan Işın, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.9.

Serkan Işın, “Karanfiliyasyon” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.25.

Serkan Işın, “Konuşma” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos) s. 11

Serkan Işın, “Mahşermatik” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.40-42.

Serkan Işın, “Online Bir Şiir Tarihi Muhabbeti-Serkan Işın (ve de ki @hzhubble) & Hayriye Ünal (nautilleus)” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.80.

Serkan Özer, “Yüzleşme” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.28.

Serse Luigetti, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.14.

Seyhan Arslan, “İntihar Meraklısının Farmakoloji Notları” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.33.

Simge Tekiç Rahmanlar, “Kadim Medeniyetlerin Haritacılık Çalışmaları” [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.54-59.

Sinan Ulakcı, “İhtimallere İhtimam” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.27.

Sinan Ulakcı, “Neşet Türkülerden” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.21.

SJ Fowler, “Cartographic Voynich”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.91.

SJ Fowler, “Conste” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.92.

SJ Fowler, “Contl” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.6.

Stathis Dimitriadis, “Content” [görsel şiir] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.48.

Stathis Dimitriadis, “Slice and Dice” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.4

Stefan Gerhardt, “Sığırtmacın Yazgısı” [şiir], Çeviri: Servet Gündoğdu, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.24.

Stelios Mafredas, “Failin Önünde Eğilmek” [şiir], Çeviri: Ayşe Adem, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.35.

Strother B. Purdy, “Teknopoetika: Edebiyatın Makine ile Ne İlgisi Olduğunu Görmek” Çeviri: A. Emre Cengiz [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.61-63.

Susan Howe, “Doğum Lekesi’nden Parçalar” Çeviri: Atakan Yavuz, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.88-91.

Suzan Sarı, “Aktif Hüzün Katılımı” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.38-39.

Suzan Sarı, “Anlamı Anlamak” [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss. 67-69.

Suzan Sarı, “Ma Eksi” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.27-28.

Süleyman Berç Hacil, “Bradikardi” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.25.

Süleyman Geleri, “Bütün Ismarlama Korkuların Kara Gölgesinde” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.22-23.

Süleyman Karaca, “İşlek Üstünlüğü” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.16.

Süleyman Sabri Genç, “Kara (!) Borsa (!)” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.28.

Sümeyye Betül, “Duymak İstemediğin Şeyler” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.27.

Sümeyye Özdemir, “Bilişim Botları İstila” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.38.

Süreyya Altunkara, “Geçici” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.47.

Süreyya Altunkara, “Kırılmamış Kırk Kalem” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.32.

Süreyya Altunkara, “Yarın Diye Bir Şey Kaldıysa” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.33.

Süreyyya Evren, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı] Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.58.

Süreyyya Evren, “Küçük Patlama” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.17.

Süreyyya Evren, “Suya Atlayan Adam” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.28.

Süreyyya Evren’in notuyla ChatGPT, “İnsanın Gereksizliği Üzerine (Paul Celan Anısına)” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.20.

Sven Lütticken, “Kartaldan Tüy Çalmak” Çeviri: Atakan Yavuz [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.57-61.

Şakir Özdoğru, “Bal ve Gitmek” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.46.

Şeyma Sarı, “Düşünen Bir Metnin Felsefi Uçuşları”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.72-73.

Şeyma Sarı, “Edebiyattan Yana ve Diğer Yazılar (Eser Gürson)” Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.78-79.

Şeyma Sarı, “Ertuğrul Rast’ın ‘Yeni’ Şiir Dili ve Dijital Dünya Eleştirisi”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.61-65.

Şeyma Sarı, “Leyla Arsal ile Söyleşi” [söyleşi] Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.95-96.

Şura Aykan, “Arafta Rasta” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.36.

Şura Aykan, “Baba Beni Ne Zaman Gömeceksin?” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.17.

Şura Aykan, “Güzeysel Bir Bakış” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.22

Theodoros Chiotis, “Deliberate Succession” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.82.

Theodoros Chiotis, “Glitch 2” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) Arka iç Kapak

Theodoros Chiotis, “Glitco” [görsel şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.31.

Theodoros Chiotis, “Tmtock”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.89.

Thomas Claviez, “Kriz, Olumsallık, Kritik: Toplumun Yeni Bir Poetikası İçin Mukaddime”, Çeviri: Burak Ş. Çelik [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.53-55.

Tim Gaze, “Abstract Noise 2” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.60.

Tim Gaze, “Abstract Noise-1” [görsel şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.11.

Tim Gaze, “Sound Poetry Etc Episode 16” [ses-şiir] [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.74.

Tommi Musturi, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.93.

Tommi Musturi, “İsimsiz” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.7.

Trilussa, “Maestro ve Sinek” Çeviri: Ertuğrul Rast [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.24.

Trilussa, “Üç Şiir”, Çeviri: Ertuğrul Rast, [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.47.

Ulrich Weisstein, “Kolaj. Montaj ve İlgili Terimler” Çeviri: Atakan Yavuz [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.44-48.

Umran Güler, “Ben Egzistansiyel Kıvranırken Annem Akıyorken Pür Dikkat” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.29.

Umut Durmuşoğlu, “Hüviyet” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.27.

Utku’can Yazıcı, “Saldırdığım Değirmenler Gibi Hissediyorum” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.30-31.

Utku’can Yazıcı, “Epifani 3: Big Bang” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.14-15.

Ümit Erdem, “Bedenin Poetikası”, Buzdokuz 4 [dosya: Bülent Keçeli], (Mart-Nisan 2021) ss.54-57.

Ümit Erdem, “Dünya 1 Dakikalığına Güzelleşiyor” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.31.

Ümit Erdem, “Karantinadan Kadrajlara (2)” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.38.

Ümit Erdem, “Nokta Harcı” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.37.

Ümmü Kesici, “Sigara Bağımlısı Gretel” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.34.

Vasfettin Yağız, “Alaçko” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.24-25.

Vasfettin Yağız, “Anlamlı Rakamlar [K:?-C]” [şiir], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.42.43.

Vasfettin Yağız, “Ayıplı Mal” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.33.

Vasfettin Yağız, “Ceren Biber ile Kısa Kısa” [söyleşi], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.87-88.

Vasfettin Yağız, “MSA: Mutfak Sanatları Akademisi” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.31.

Vasfettin Yağız, “Omur Sorunları” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.34-35.

Vasfettin Yağız, “Özsavunma” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.23.

Vasfettin Yağız, “Sahici Olan İçin Değişim Arzuları” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.30-31.

Vasfettin Yağız, “Seksek” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.24-25.

Vasfettin Yağız, “Şiirde ‘Soy Kodu’ İmgesinin Görünümleri” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.28-29.

Vedat Barga, “Kanakış” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.28.

Vilde B. Torset, “A Spot as a Smudge” [görsel şiir] [QR], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.94.

Vilde B. Torset, “Hipokrenin Kirlenmesi” [görsel şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.12.

Vilde B. Torset, “Like a Mindmap of a Thoughtcloud” [görsel şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.17.

Vilde B. Torset, “Like a Mindmap of a Thoughtcloud”, [harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.17.

Vural Kaya, “46 Cenkleri” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.26.

Vural Kaya, “Dağdağa” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.24.

Vural Kaya, “Korkunç Uzaklaşıyoruz Madem” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.37.

Vural Kaya, “Kurtuluş’ta Bir Kedinin Lokanta Kapısına Doğru Bakışı” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.16.

Vural Kaya, “Mahçup Savaşmasını İlk Ben” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.28.

Wallace Stevens, “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu” [bir çeviri deneyi], Çeviri: Merve Yalçın Pelit, Atakan Yavuz, Ertuğrul Rast, Hasan Bozdaş, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.36-38.

Yahya Çerkez, “Radyoaktif-Kümülatif-Pejoratif” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.28.

Yasin Ertaş, “2032” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.42.

Yasin Ertaş, “Anlar Gibiyim” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.24.

Yasin Ertaş, “Çarpık Aşk ve Kentleşme” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.26.

Yasin Ertaş, “No, Thanks” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.13.

Yavuz Altınışık, “Çemberin Ucu” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.19-20.

Yavuz Altınışık, “Çizmelerimi Çıkarayım da Sedyeniz Kirlenmesin” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.39.

Yener Çetin, “Geri Alınanlar” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.20.

Yiğit Bağcı, “Elips Dreams” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.15.

Yunus Emre Altuntaş, “Ho Chi Minh” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.26.

Yunus Emre Altuntaş, “Ingredients” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.15.

Yunus Emre Altuntaş, “Rimbaud ile Düet” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.36.

Yusuf Araf, “Galebe” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.38-39.

Yusuf Araf, “İşte Senin için Bir Şiir” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.29.

Yusuf İslam Tanış, “Bir Aşk Şiiri” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.34.

Yusuf İslam Tanış, “Dört Patisi Patikli Bir Pisi Pisi” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.31.

Yusuf Koşal, “Transhümanistlerin Ağıdı veya Ne Çok Nehir Var” (Benjamin Burke ve Transhumanizm) konulu sunuş, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.16.

Yusuf Koşal, “Anti-Epoke Bir Yaklaşım Olarak Gökçenur Ç. Şiiri”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.66-67.

Yusuf Koşal, “Boris Groys ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.78-79.

Yusuf Koşal, “Cengizhan Genç ile Hangi Hayvanlar’a Dair” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.79.

Yusuf Koşal, “Çekirge Çarşısında Zıplamalar Satılır” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.46-47.

Yusuf Koşal, “Hafize Çetinkaya ile Kısa Kısa” [söyleşi], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.87-88.

Yusuf Koşal, “Hareket Filozofları ve Bir Tepkisiz” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.10.

Yusuf Koşal, “Heme Ost” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.39.

Yusuf Koşal, “Hız Üstüne Oturmuş Zaman Kadavraları” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.51-55.

Yusuf Koşal, “İp Hakkında İkili” , Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.80.

Yusuf Koşal, “İsa’yı Gökten Çağırmak ya da Oraya Çelenk” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.38-39.

Yusuf Koşal, “Kavmim Beni Ava Çağırdı” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.20-21

Yusuf Koşal, “Ölülere Gondol” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.35-36.

Yusuf Koşal, “Sosyal Medyada Tartışma Kültürü”, Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.80.

Yusuf Koşal, “Taşı Pilav Ederler” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.32-33.

Yusuf Koşal, “Tritonik” [görsel şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.9.

Yusuf Koşal, Atakan Yavuz ile, “Caroline Levine ile Söyleşi” [söyleşi], Çeviri: Yusuf Koşal, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.112-118.

Yusuf Koşal, Boris Bariliev, Özgür Kahta, “Döv Boşluğu” [QR], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.80.

Yücel Kayıran, “Ataç’tan Sonra Erdost”, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.32-40.

Yücel Kayıran, “Hatır Dağında’n: İçsel Fakirlik – Sonsuzdu Derin” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.16-17.

Yücel Kayıran, “Hatır Dağında’n” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.10-11.

Yücel Kayıran, “’İslami Şiir’ Hareketi ya da Filolojik Yapıt” Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.47-50.

Yücel Kayıran, “Öyle mi” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.16.

Yücel Kayıran, “Poetik Başlangıç-Modern Türk Şiirinin Başlangıç Noktası Tezi Üzerine Bir Soruşturma”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), ss.54-58.

Yücel Kayıran, “Şiirimizin 60 Sonrası Gelişimine İlişkin Üç Teori”, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.42-46.

Zehra Gündoğmuş, “Söyleyeni Görünmez ya / ya da Koşma” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.33.

Zehra Tekin, “Süleyman Sabri Genç’in Değirmen Kahini Kitabı”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.62-63.

Zeynep Arkan, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.67.

Zeynep Arkan, “206” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) s.36.

Zeynep Arkan, “Alev Toplarıyla Dengelenme Teorisi” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.16.

Zeynep Arkan, “Antroposen Çağında Hayvanlarla Aramızda Sürekli Büyüyen Sorular” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.37-40.

Zeynep Arkan, “Beni Ara, Yere İnince” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.24-25.

Zeynep Arkan, “Bütün Gemileri Yakmanın Neşesinde Orhan Veli” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.70-73.

Zeynep Arkan, “Büyük Kandırılma” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.21.

Zeynep Arkan, “Deadweight” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.21.

Zeynep Arkan, “Enes Özel’den Yeni İnsan Kolajları” Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.63-66.

Zeynep Arkan, “Ertuğrul Rast ile Vatsap Söyleşisi” [söyleşi], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.96.

Zeynep Arkan, “Gözleri Olan Hiçbir Şeyi” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.10.

Zeynep Arkan, “İmkânsız Eleştiri”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.57-62.

Zeynep Arkan, “Maddenin Beyhude Biçimleri: Kutsal Jeneratörler” Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.76-77.

Zeynep Arkan, “Mikroblog” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.16-17.

Zeynep Arkan, “Oh, Şitab Et Zerrişte!” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.16-17.

Zeynep Arkan, “Şans” [şiir], Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) s.27.

Zeynep Arkan, “Uçucu Duygular” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.12.

Zeynep N. Tiryaki, “Gece Üç Adam Kaldırımda Öylece Duruyordu” [şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) s.35.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Broglie Misafirliğe Gelsin” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.8.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Elgin” [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) s.25.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Hatıra Kasabı” [şiir], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.35.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Kurtuluş Kayalı ile Başlat Buzdokuz” [söyleşi] [QR], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.72-77.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Kuvvetli Kusur” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.22-23.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Merhaba Pierre Riviere, Nasılsın?” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.15.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Orkinosuma Hançer” [şiir], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.24.

Zeynep Tuğçe Karadağ, “Sıkıntı Sözleşmesi” [şiir], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.23.

ÇEVİRMEN ADINA GÖRE BUZDOKUZ 1-21 SAYILAR ÇEVİRİ LİSTESİ

Buzdokuz dergisi olarak kurulduğumuz ilk gün yaşayan şairlerin, mümkünse daha önce hiç yayımlanmamış işlerini ve şiirlerini yayımlamak, söyleşiler yapmak, soruşturma yazıları alma ilkesi belirledik. Yaşayan bir derginin yaşayanlarla irtibat kurması ilkemiz daha ilk sayılarda meyvesini verdi ve Boris Groys ve Marjorie Perloff gibi çağdaş sanat eleştirmenlerinin, Charles Bernstein gibi eleştirmen-şairlerin, Christian Bök gibi avangard şairlerin ve daha nicelerinin söyleşi ve taze şiirleri ve işleri dergimizde yer almaya başladı. 15 sayıdır Burak Ş. Çelik’ten Hasan Bozdaş’a, Yusuf Koşal’dan Ertuğrul Rast, Rıdvan Temiz, Gizem Atlı ve Çağatay Koparal’a pek çok arkadaşımız nitelikli çevirileri ile dergiye katkıda bulundu. Bu yönüyle Buzdokuz dergisi giderek çeviri konusunda bir okula da dönüşmeye başladı. Dünya edebiyatının sadece yaşayan şairlerinin yazı ve şiirlerini değil güncel tartışmaları da takip ederek Türk edebiyatının Dünya edebiyatıyla buluştuğu bir kavşak niteliği kazanan Buzdokuz 21 sayılık birikimini daha da zenginleştirerek ve çeşitlendirerek kültürel bir aktörün görev bilinciyle çalışmaya devam etmektedir. Aşağıda çevirmen adına göre alfabetik dizilmiş şekilde Buzdokuz çeviri ekibinin tüm işleri listelenmektedir. İngilizce dışında Almanca, Arapça ve İspanyolca gibi pek çok dilden yaşayan şairin eserlerini de çevirdik. Yabancı yazarlarla yapılan söyleşilerde çevirmenin belirtilmediği künyede “konuşan” aynı zamanda çeviriyi de gerçekleştirmiştir. Parantez içinde dil belirtilmeyen satırlar İngilizceden tercüme edilen eserlerdir.

Atakan Yavuz

A.Emre Cengiz çevirisiyle, Strother B. Purdy, “Teknopoetika: Edebiyatın Makine ile Ne İlgisi Olduğunu Görmek” [dosya: antroposen çağında şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 61-63.

Atakan Yavuz çevirisiyle, Kenneth Goldsmith, “Sanatta Özgünlük Üzerine Aykırı Düşünceler” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.60.

Atakan Yavuz çevirisiyle, Roland Barthes, “Üçüncü Anlam”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss. 45-48.

Atakan Yavuz çevirisiyle, Susan Howe, “Doğum Lekesi’nden Parçalar”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.88-91.

Atakan Yavuz çevirisiyle, Sven Lütticken, “Kartaldan Tüy Çalmak” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.57-61.

Atakan Yavuz çevirisiyle, Ulrich Weisstein, “Kolaj. Montaj ve İlgili Terimler” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.44-48.

Atakan Yavuz çevirisiyle, Wallace Stevens, “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu” [bir çeviri deneyi], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.39.

Atakan Yavuz deşifre ve çevirisiyle, “Sasha Stiles, Ana Maria Caballero, Pierre Gervois, Merchant Coppola, Christian BökMetin Temelli Sanatın Tarihi ve Geleceği” [Twitter odası konuşma kaydı],Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 80-83.

Ayşe Adem çevirisiyle, Stelios Mafredas, “Failin Önünde Eğilmek” [şiir], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.35.

Beyza Şen çevirisiyle, Charles Bernstein, “Bu Yıl Şiir Ayı Biraz Geç Gelecek”, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.110-111.

Beyza Şen çevirisiyle, Charles Bernstein, “Şiirin Gövdesi”, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.108-109.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle (Almancadan), Burak Ş. Çelik, “Kerstin Hensel ile Söyleşi [söyleşi], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.74-77.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, “Kriz, Olumsallık, Kritik: Toplumun Yeni Bir Poetikası İçin Mukaddime” [dosya: sürekli kriz hep eleştiri], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss. 53-55.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, Burak Ş. Çelik, “Jim Leftwich ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.42-48.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, Burak Ş. Çelik, “Jim Leftwich ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.42-48.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, Burak Ş. Çelik, “Tim Gaze ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.49-50.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, Burak Ş. Çelik, Hakan Şarkdemir, “Laura Kerr ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.76-79.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, Lisa Charlotte Muth, “Harita Şiir”, [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.70-78.

Burak Ş. Çelik çevirisiyle, Rosa Menkman, “Gliç Çalışmaları Manifestosu”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.5.

Buzdokuz çevirisiyle, Buzdokuz, “Çağdaş Mit Nedir?” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.39.

Buzdokuz çevirisiyle, Buzdokuz, “Mit Nedir?” [dosya: mitten yana mite karşı], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.38.

Çagatay Koparal çevirisiyle, Çagatay Koparal, “Anthony Etherin ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.74-77.

Çagatay Koparal çevirisiyle, George Oppen, “Çok Olmak Üzerine” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.72-74.

Çagatay Koparal çevirisiyle, Harmony Holiday, “Para Para, Kaç” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.35.

Çagatay Koparal çevirisiyle, Régine Debatty, “Pip Thornton ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.11-15.

Çagatay Koparal çevirisiyle, Sean Foley, “Hayal Gücünü Yeniden Eğitmek”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.70-71.

Çağatay Koparal çevirisiyle, Anthony Etherin, “Üç Şiir” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.7-9.

Çağatay Koparal çevirisiyle, Denis Roche, “Locus Solus’tan Bir Şiir” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.19.

Çağatay Koparal çevirisiyle, Liz Kotz,“Bakılacak Kelimeler: 1960’ların Sanatında Dil”[dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 58-59.

Elif Kaya çevirisiyle (İspanyolcadan), Antonio Lucas, “İki Şiir” [şiir], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) s.25.

Erdal Ateş çevirisiyle (Almancadan), Sabine Schiffner, “İki Şiir” [şiir], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) s.40.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Astra Papachristodoulou, “Deniz Kızları İçin” [buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.8-9.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Christian Bök, “Kristaller” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.52-53.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Christian Bök, “Kristaller” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.54.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Christian Bök, “Olağanüstü Koşullarda Yaşayabilen Organizmalar 1-2”, İllüstrasyonlar: Clara Daneri [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.4-5.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Christian Bök, “Olağanüstü Koşullarda Yaşayabilen Organizmalar”, İllüstrasyonlar: Clara Daneri [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.8-11.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Christian Bök, “René Just Haüy (1743-1822)” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.55.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Daniel Y. Harris “Bir Soru Bir Cevap” [soruşturma], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.6.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Daniel Y. Harris, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.62-63.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Daniel Y. Harris, “Galyum” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.4-5.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Ertuğrul Rast, “Christian Bök ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.47-51.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, George Oppen, “Bombanın Kalabalık Ülkeleri” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.75.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Julian Rosefeldt, “Manifesto – 2015” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.55.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Ken Hunt, “Dipsiz Yücenin Sahteliği”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.58-61.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Ken Hunt, “Radyoaktivite” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.12.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Louis Zukofsky, “Misafirler” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.43.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Mel Nichols, “Kendimi Google’da Aratırım” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.34.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Trilussa, “Maestro ve Sinek” [şiir], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) s.24.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Trilussa, “Üç Şiir” [şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.47.

Ertuğrul Rast çevirisiyle, Wallace Stevens, “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu” [bir çeviri deneyi], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.38.

Gizem Atlı  çevirisiyle, S. Caquard, D. M. Ribeiro ile, “Haritacılık ve Sanat” [dosya: harita şiir], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.62-69.

Gizem Atlı çevirisiyle, Atakan Yavuz, “Charles Bernstein ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.38-43.

Gizem Atlı çevirisiyle, Bernard Stiegler, “Belleğin Endüstriyelleşmesi” [dosya: hızın yeni poetikası], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.48-50.

Gizem Atlı çevirisiyle, Charles Bernstein, “Şiir Kaç Para Eder” [dosya: çoğunluğun ozanı azınlığın şairi], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.61-62.

Gizem Atlı çevirisiyle, Charles Bernstein, “Şiir Testi” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.44-47.

Gizem Atlı çevirisiyle, Coleman Edward Dues, “Çekilmez Kadın: Chelsey Minnis ve Şiirin Konumu” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.64-66.

Gizem Atlı çevirisiyle, Denis Roche, “Aşkın Göz Alıcı Eylemi: 2. Şans” [şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.18.

Gizem Atlı çevirisiyle, George Oppen, “Tepeler” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.78.

Gizem Atlı çevirisiyle, Jack Hirschman, “İki Şiir” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) s.40.

Gizem Atlı çevirisiyle, Merchant Coppola, “Dil Temelli Sanat Üzerine” [dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 62-63.

Hakan Şarkdemir çevirisiyle, Christian Bök, “Geç Ağır Bombardıman” [şiir], Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.56-57.

Hakan Şarkdemir çevirisiyle, Clark Coolidge, “Mısır’da” [şiir], Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.20-22.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Alexander R. Galloway, “Yeni Medya Nedir?” [dosya: yazıdan yazılıma dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.44-47.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Charles Bernstein, [başlıksız yanıt] [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.51-52.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Charles Bernstein, “Şiirler” [şiir], Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.49-51.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, George Oppen, “New York’un Dili” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.76-77.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Hasan Bozdaş, “#avangartkemikler, Infolio”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.78-79.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Hasan Bozdaş, “Nico Vassilakis ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.78-79.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Hermes Hermönetik, “Çıplak Biçimciliğin On Yedinci Manifestosundan Parçalar”, Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) s.48.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Patricia Reed, “Sven Lütticken’e Sosyal Montaja Dair Bir Soru” [dosya: sonsuz montaj], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) s.58.

Hasan Bozdaş çevirisiyle, Wallace Stevens, “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu” [bir çeviri deneyi], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.39.

Hasine Şen Karadeniz çevirisiyle, Georgi Gospodinov, “Georgi Gospodinov’un Buzdokuz İçin Seçtiği 9 Şiir”, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.104-107.

Merve Yalçın Pelit çevirisiyle, Wallace Stevens, “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu” [bir çeviri deneyi], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.38.

Muhammed Yusuf Aktekin çevirisiyle, Astra Papachristodoulou, “Dili Yontmak: Duyusal Bir Deneyim”[dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 64-65.

Muhammed Yusuf Aktekin çevirisiyle, ChatGPT ile, Konuşan: Muhammed Yusuf Aktekin, “Şiir Konulu Söyleşi” [söyleşi] [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.38-41.

Muhammed Yusuf Aktekin çevirisiyle, Muhammed Yusuf Aktekin, “Gregory Betts ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.70-74.

Murat Üstübal çevirisiyle, George Oppen, “Şiir Sanatı Üzerine Beş Şiir” [şiir], Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.69-71.

Rıdvan Temiz çevirisiyle (Arapçadan), Makki Al Hammami, “Yolların Yabancısı” [şiir], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.31.

Rıdvan Temiz çevirisiyle, “Craig Dworkin ile Söyleşi”, Konuşan: Hakan Şarkdemir, Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.84-87.

Rıdvan Temiz çevirisiyle, Mandana Chaffa, “Annelyse Gelman ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.84-87.

Rıdvan Temiz çevirisiyle, Marjorie Perloff, “Avangard ve Eskatoloji” [dosya: eskatolojiye karşı], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022)  s.59.

Rıdvan Temiz çevirisiyle, Marjorie Perloff, “Dejadit – Şiir Eşikte II”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss. 40-44.

Rıdvan Temiz çevirisiyle, Marjorie Perloff, “Şiir Eşikte / Deja Vu”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.76-79.

Rıdvan Temiz çevirisiyle, Mosab Abu Toha, “Gazze’deki Penceremden Manzara” [Tanıklık], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.3-5.

Rumeysa Saraç çevirisiyle, Isabel Zapata, “Ekoşiirin Savunması” Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.61.

Rumeysa Saraç çevirisiyle, Michael Dumanis, “Deneyde Sınırlamanın Getirdiği İmkânlar”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.42-43.

Suzan Sarı çevirisiyle, Michel Deguy, “Koronahali” [şiir], Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.10-11.

Yasin Ertaş çevirisiyle, Vilde B. Torset, “Hipokrenin Kirlenmesi” [şiir], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss. 12-13.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Benjamin Burke, “Transhümanistlerin Ağıdı veya Ne Çok Nehir Var Ama Göl Yok Yeterince veya Ah Gelecek Çılgınsın Sen” [şiir], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.17-19.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Derek Beaulieu, “Bir Şey Anlatmamalı Şiir, Olmalı” [dosya: dil temelli sanat], Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss. 60-61.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Jeff Nimp, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.52.

Yusuf Koşal çevirisiyle, John M. Bennett, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.51.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Laura Kerr, [souşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.50.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Marco Giovenale, [soruşturma yanıtı] [dosya: buluntu şiir], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.50.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Nat Trotman, “Erica Baum: Kelime Oyunu Matbu Gelenek ve Dilin Nesneleşmesi Üzerine”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.40-41.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Rosalind Krauss, “Avangardın Özgünlüğü: Bir Postmodernist Tekrarlama” [dosya: orijinal≠orijinal], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.46-48.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Sasha Stiles, “The Orchid Cage VIII”, Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) s.12.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Yusuf Koşal ve Atakan Yavuz, “Caroline Levine ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.112-118.

Yusuf Koşal çevirisiyle, Yusuf Koşal, “Boris Groys ile Söyleşi” [söyleşi], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.78-79.

Zeynep Berik çevirisiyle, Agus Dermawan T., “Kompas – Somut Şiir Sergisi” [Danarto bölümü], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.84-85.

Zeynep Berik çevirisiyle, Danarto DKK, [Danarto bölümü], Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.82-83.

SÖYLEŞİ YAPILAN KİŞİ ADINA GÖRE ALFABETİK SIRALI SÖYLEŞİ LİSTESİ

(Bu listedeki künyeler, yapan kişi adına göre yukarıdaki tam listede de yer almıştır)

1-KAPAK SÖYLEŞİLERİ

“Akif Kurtuluş ile Başlat Buzdokuz”, Konuşan: Hayriye Ünal, [söyleşi] [QR], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.70-71.

“Annelyse Gelman ile”, Konuşan: Mandana Chaffa [söyleşi], Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.84-87.

“Anthony Etherin ile Söyleşi”, Konuşan: Çagatay Koparal, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) ss.74-77.

“Boris Groys ile Söyleşi”, Konuşan: Yusuf Koşal, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.78-79.

“Caroline Levine ile Söyleşi”, Konuşanlar: Yusuf Koşal ve Atakan Yavuz, Çeviri: Yusuf Koşal [söyleşi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.112-118.

“Charles Bernstein ile Söyleşi”, Konuşan: Atakan Yavuz (Çeviri: Gizem Atlı) Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021) ss.38-43.

“ChatGPT ile”, Konuşan ve çeviren: Muhammed Yusuf Aktekin, “Şiir Konulu Söyleşi” [söyleşi] [şiir], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.38-41.

“Christian Bök ile Söyleşi”, Konuşan: Ertuğrul Rast, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) ss.47-51.

“Craig Dworkin ile Söyleşi”, Konuşan: Hakan Şarkdemir, Çeviri: Rıdvan Temiz, Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022) ss.84-87.

“Gregory Betts ile Söyleşi”, Konuşan: Muhammed Yusuf Aktekin, Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022) ss.70-74.

“Güven Turan ile Söyleşi”, Konuşan: Murat Üstübal, Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.76-83.

“Hüseyin Arıcı ile Söyleşi”, Konuşanlar: Hayriye Ünal, Petek Sinem Dulun, Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss.76-82.

“Jim Leftwich ile Söyleşi”, Konuşan: Burak Ş. Çelik, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.42-48.

“Kerstin Hensel ile Söyleşi”, Konuşan: Burak Ş. Çelik, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) ss.74-77.

“Komet ile Söyleşi”, Konuşanlar: Ali Yoksuz, Hayriye Ünal, Nalan Kurunç, Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020) ss.84-93.

“Kurtuluş Kayalı ile Başlat Buzdokuz”, Konuşan: Zeynep Tuğçe Karadağ, [söyleşi] [QR], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.72-77.

“Laura Kerr ile Söyleşi”, Konuşan: Burak Ş. Çelik, Hakan Şarkdemir, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) ss.76-79.

“Mehmet Can Doğan ile Başlat Buzdokuz”, Konuşan: Hayriye Ünal [söyleşi] [QR], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) ss.44-51.

“Necmiye Alpay ile Söyleşi”, Konuşan: Hayriye Ünal, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) ss.71-77.

“Nico Vassilakis ile Söyleşi”, Konuşan: Hasan Bozdaş, [söyleşi], Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran 2021) ss.78-79.

“Oğuz Demiralp ile Başlat Buzdokuz”, Konuşan: Hayriye Ünal, [söyleşi] [QR], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.62-65.

“Osman Özbahçe ile”, “Zarifoğlu Efsane ve Şiir [söyleşi], Konuşan: Atakan Yavuz, Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.78-81.

“Pip Thornton ile Söyleşi”, Konuşan: Régine Debatty (Çeviri: Çağatay Koparal) Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) ss.11-15.

“Selçuk Orhan ile Başlat Buzdokuz”, Konuşan: Asil Çam, [söyleşi] [QR], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.98-99.

“Şeref Bilsel ile”, Konuşan: Atakan Yavuz, [söyleşi], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.80-82.

“Tim Gaze ile Söyleşi”, Konuşan: Burak Ş. Çelik, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) ss.49-50.

2-END SÖYLEŞİLERİ

A. Gülfem Özer ile “A. Gülfem Özer ile Küpeli‘ye Dair”, Konuşan: Ertuğrul Rast, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022) ss.86-87.

Ali Yoksuz ile, Konuşan: Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Ali Yoksuz’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) s.94.

Cengizhan Genç ile, “Cengizhan Genç ile Hangi Hayvanlar’a Dair”, Konuşan: Yusuf Koşal, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.79.

Ceren Biber ile, Konuşan: Vasfettin Yağız, [söyleşi], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.87-88.

Davut Yücel ile “Kablosuz Mikrofon: Davut Yücel’e Sordum” Konuşan: Burak Ş. Çelik [harici bellek], Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023) ss. 87-88.

Efe Murad ile, Konuşan: Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Efe Murad’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023) ss.76-80.

Emre Söylemez ile, “Kablosuz Mikrofon: Emre Söylemez’e Sordum” Konuşan: Burak Ş. Çelik [harici bellek], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.87-88.

Ertuğrul Rast ile “Ertuğrul Rast ile Vatsap Söyleşisi”, Konuşan: Zeynep Arkan, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021) s.96.

Furkan Çalışkan ile, Konuşan: Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Furkan Çalışkan’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) s.86.

Hafize Çetinkaya ile, Konuşan: Yusuf Koşal, [söyleşi], Buzdokuz 18 (Temmuz-Ağustos 2023) ss.87-88.

Leyla Arsal ile, Konuşan: Şeyma Sarı [söyleşi], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.95-96.

Nur Alan ile, Konuşan: Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Nur Alan’a Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023) ss.85-86.

Okan Yılmaz ile, Konuşan: Cengizhan Genç [söyleşi], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.88.

Ömer Yalçınova ile, Konuşan: Hasan Bozdaş [söyleşi], Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024) ss.127-128.

Petek Sinem Dulun ile “Petek Sinem Dulun ile DM söyleşi”, Konuşan: Burak Ş. Çelik, #siirTwitterda, Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021) s.87.

Sena Türkmen ile, Konuşan: Burak Ş. Çelik, “Kablosuz Mikrofon: Sena Türkmen’e Sordum” [harici bellek], Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023) s.87.

Yavuz Altınışık ile “Yavuz Altınışık ile hangouts söyleşi”, Konuşan: Emre Söylemez, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos 2021) s.79.

Zeynep Tuğçe Karadağ ile “Zeynep Tuğçe Karadağ ile vatsap söyleşisi”, Konuşan: Cengizhan Genç, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020) s.79.

3-DOSYA SÖYLEŞİLERİ

“Başak Ağın ile”, Konuşan: Ertuğrul Rast [söyleşi] [dosya: yazıdan yazılıma / dijital kültür çağında şiir], Buzdokuz 19 (Eylül-Ekim 2023) ss.60-64.

“Murat Üstübal ile Bülent Keçeli’nin Ardından Söyleşi”, Konuşanlar: Petek Sinem Dulun, Alptuğ Topaktaş, [söyleşi], dosya: Bülent Keçeli], Buzdokuz 4 (Mart-Nisan 2021) s.44.

4-DİYALOGLAR

Ertuğrul Rast – Daniel Y. Harris, “Bir Soru Bir Cevap” [soruşturma], Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran 2022) s.6.

Hayriye Ünal, “Online Bir Şiir Tarihi Muhabbeti-Serkan Işın (ve de ki @hzhubble) & Hayriye Ünal (nautilleus)” [söyleşi], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022), s.80.

Murat Üstübal, Atakan Yavuz, “Poetik Jest Üzerine Bir Diyalog”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022) ss.70-75.

Rafet Arslan & Uğur Engin Deniz “Söyleşi” [QR], Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos 2022) s.74.

KAPAK GÖRSELLERİ

Hakan Şarkdemir, “No Instructions”, Buzdokuz 1 (Eylül-Ekim 2020)

Hakan Şarkdemir, “”Hub”, Buzdokuz 2 (Kasım-Aralık 2020)

Hakan Şarkdemir, “E/H”, Buzdokuz 3 (Ocak-Şubat 2021)

Hakan Şarkdemir, “Hayalî Seçimler”, Buzdokuz 4 (Mart-Nisan)

Burak Ş. Çelik, “Kuka Faru”, Buzdokuz 5 (Mayıs-Haziran)

Mert Özden, “Romantik İzlek”, Buzdokuz 6 (Temmuz-Ağustos)

Hakan Şarkdemir, İsimsiz, Buzdokuz 7 (Eylül-Ekim 2021)

Burak Ş. Çelik, “Çekirdek Şiir”, Buzdokuz 8 (Kasım-Aralık 2021)

Burak Ş. Çelik, “Prusya Mavisi”, Buzdokuz 9 (Ocak-Şubat 2022)

Hakan Şarkdemir, “Mistik Ekran”, Buzdokuz 10 (Mart-Nisan 2022)

James Knight, İsimsiz, Buzdokuz 11 (Mayıs-Haziran)

Kenneth M Cale, “Satsuki 1”, Buzdokuz 12 (Temmuz-Ağustos)

Hakan Şarkdemir, “İmage”, Buzdokuz 13 (Eylül-Ekim 2022)

Emrullah Şekerci, “Defective Loops”, Buzdokuz 14 (Kasım-Aralık 2022)

Stathis Dimitriadis, “Moon Jar”, Buzdokuz 15 (Ocak-Şubat 2023)

Nico Vassilakis, “İsimsiz”, Buzdokuz 16 (Mart-Nisan 2023)

Hakan Şarkdemir, “Blueberry 313”, Buzdokuz 17 (Mayıs-Haziran 2023)

Burak Ş. Çelik, “Aksiyon”, Buzdokuz 18 (Temmuz Ağustos 2023)

Hakan Şarkdemir, “Seksenlerde Devrim”, Buzdokuz 109 (Eylül-Ekim 2023)

Stathis Dimitriadis, “İsimsiz”, Buzdokuz 20 (Kasım-Aralık 2023)

Burak Ş. Çelik, “Persona non Grata”, Buzdokuz 21 (Ocak-Şubat-Mart 2024)