Heterotopik Bir Mekan Olarak Halı

Nur Alan, Buzdokuz 10, Mart-Nisan, 2022.