Gliçler / Glitches

Çalışmanın tamamını PDF formatında görmek için tıklayınız.

Marco Giovenale, Buzdokuz 12, Temmuz-Ağustos 2022.