Introduction

Hakan Şarkdemir, Buzdokuz 7, Eylül-Ekim 2021.