Haberlinin Ölümü

Bürokratın kol manşetindeki kapalı iliğidir ihtimalin suistimali.
O kollar ki gazete sayfalarını çevirecek entropik enerjiyi dizüstüne emdirdi.
Emdirdiydi ya da sütliman bakışın natürmort kazanımlarını bir ressama, rest
çekili kaosmosis günlerinden çeşni çevre düzenli retroluğun kalb-i şehvetine.
Böyle olmayacağı belli olduktan sonra bile emilimin info-nöronal dağılımıyla
ağ ve doku kireçlenmelerinden kurtuldukça kol serbestisi kazanılır, manşetler çözülür.
Çözülürdü ya da taşlanmış kodların katlı çözünürlükleri kafadan, kontak
bir Alman Romantiğinin spazm çözücü liriğiyle, kayda değerin gönlünü bekleyecek
spam gözetiminde, eşdeğerliğin infosundan ortak havuza atılan traş-bilgi:

tiraj ile bilgi arasındaki demi-info’ya gönderme olarak
vukuata katli cevap niteliğinde ajanslara düşen:
“Zeus heykeline tapınak aranıyor”,
taranıyor scannerlar üstü beyaz sayfa,
dön dolaş buruşukluğa sarmaş
satır araları manşete açık düzenle,
kapalı mesaj biteviyeliğinde ajanlara düşen:
bir zeyl söylencesine göreyse haymatlosların varacağı son nokta çöldür,
e orada göllenen kumun da saati var, kumu ısıtan güneşin de.
Parkinsonluların güneşe kaçışıyla ortaya çıkan didaktik hüzniyetin
(bkz. hüsniyet sahibi hüznedarın melankolisi)
tarifi mümkün seralarında kızaran yok-imkanı
bir mülksüz olarak gören simulakırdı:
kürenin falına bakarken üzerindeki pigmentli tozu üfleyen
kartezyen kuyularında paradigma dağılımından kaygı duyan
kartellerarası enigmanın yıldız haritası:
ortam ferahlığı için tüm bilgiler toplandı, manşetler dizildi, kabukları soyuldu,
önden haberler ezildi, ardından sayfalar canına okunacak biçimde kesildi,
benzi atıkların beyaz yakalarında kaldı külli idarenin atık izleri,
merkez burada, merkep de meşrebine sufle verili bir mesaj kutusuna dönüştü orada:
tüm özverililer veri koruma kanuna karşı tutuk kaldılar,
kalınca bir author-ide bolduna maruz bırakılan bir editördü yerküre,
beden hapsinde bir kelepçe, dijital tutuk alanı,
elekten geçen her kroniğin bir akutu vardır; düzenbazdır.
Vardiya değişimlerinde hatırlanır, her türlü köçekliğe bel kıvırır
ya da bel bağlar zilleriyle çek-i düzen.
Altına hücum edenlerin zikriyse evrime takıldı,
kavimler göçünün bitişiyle görülen tumturağa:
kaosmosis tülbendinde birikti hücumcuların ürk tozu,
borazanlar asıldı azanlara boy boyun,
otonom yüksündürücüsü alt metin diye okudu kulaklara büyük patlamayı,
bebekler arası jestlerle masumiyete yüklendi kulaktan kılığa doğum.
Her ide için bir id konuşlandı zihinde,
muhafazada olduğu söylenen pes monoton söylence:
Şarkiyata dair ne varsa oyunun döngüsüydü,
oyunsa ket vuruğu Panik çerçevenin.
Doymazdan gelenlerin düzensizliği bu,
doyulmayanların uzaydaki perspektifi boyunca Persperest etkisi,
Perslerin gelişi olur gidişi olmaz, gerilişi olur at başının
gemi azıya ters almış Fizan’a kadar tırsar tırıstan bayık yolda,
yaylım ateş kamp ateşine göreli göç deneyi,
deneylidir ateşin tin özümsemesi.
Sınavı cehennemden sonradır,
geleceğe terk nachtraglichkeit
(güvenilir bir doğum değil, erkenden emekledi, tohuma karıştı)
Zora zor kora kor bilgeliğin silme sınırlarında bir silgiydi mahlukatı malumatın,
konuşulası bir komşuluk geometrisi,
yakınlaşmalar sokratik konuşma balonu,
yaklaşımlar yakınlaşmaların negatifi,
yakınlaşılan yaklaşımlar karanlık alan,
ardı arkası kesilme, tirelerle bölünen bağ yazı,
yazma eserlerde ayazması düşün,
MAHLUKAT: Silsilesiydi negatifin, diaya kayıtlıydı,
bölümlenme ölüm temalıydı. Temassızlıktan var olamadı
ya da meşruluğu hafifmeşrepti, meşrebine göre dokunurdu.
MALUMAT: Furuşluğu kibirle girdi sağlanan, sağlama alınan sağlama;
doğudakine ters cebir, batıdakine oranlı tabir, caizse
eşitliğin her iki tarafı da denk değilliğin aynılığı.

Ansiklopedinin içi sözlük, sözlüğün içi hayati bilgi.
Kaburgaya yazılmış grafiti: hayat bilgisi.
Ansiklopedinin içi dışı kesif bilgi, sözlük içli dışlı kesik bilgi.
Kaburgaya kazınmış grafiti: oksitli kesin bilgi.
Geri dönüşümün metamorfozu olarak bilgilendik,
tarihçeye isim kaynakçaya başlık ekledik.
Doğal seleksiyona seçkinlik katanlar oldu; yedi uyurlarla
üç harflilerin girişimciliğine terkedildi boykotun boşluk bilgisi.

Seçimin kaderle keder arasında olduğunu haber veren kimse
pariteyi de akla yatıran odur; akıl almazlığı erteleyen.
Aklı evvel eylemi ucundan tutup yüksekten bırakan da manşet mahluku.

Murat Üstübal, Buzdokuz 5, Mayıs-Haziran 2021