Buzdokuz 2. Sayı

Şiir teori eleştiri alt başlığı ile çıkan Buzdokuz, ikinci sayıyla birlikte sayfalarını nihayet CAPS LOCK başlığıyla eleştirel bakışa ayırdı. Şiirin varlık nedenini şaire Buzdokuz seslenecek. Hem yasa koyarak hem de bunun pratik örnekleriyle.

CAPS LOCK’ta Hayriye Ünal eleştirinin yeni yasalarını teklif ederken Hakan Şarkdemir imge istilası ve görsel şiire punctum ve studium kavramları ile yaklaştı. Burak Ş. Çelik, Cöntürk’ün artıları ve eksilerini bulgularken Murat Üstübal, Alan ‘67 dergisini oluşturan koşulları geciken modernleşme bağlamında yazdı. Memduh Özdemir, bilgi ve çıkarsızlık bağlamında cevap bekleyen sorular üretirken Zeynep Arkan ilk sayımızın izleği olan çıkarsızlığı eleştiri üzerinden okuyor. Emre Yılmaz Düdüklü Tencere’nin gerçeğini araştırdı.

Buzdokuz’a göre ileri şiir, şimdiden kopmaksızın geleceğe doğru atılımdır. İleri şiirin şairi, şiiri basmakalıp düşüncelerin teminatı altına almak yerine henüz dünyaya gelmemiş bir tarzın riskini alır. Böylesi bir risk, ilk bakışta göze kışkırtıcı olmaktan çok yadırgatıcı görünür. Oysa her devirde cesaretin şairini öne çıkaran özellik, risk alabilmektir.

Buzdokuz, şairin damarlarında cesaretin adrenalin gibi akmasını diliyor. Bu, şiir ortaya çıkarken olsun istediğimiz bir şey, tam da yaşama dünyasından bize doğru kopup gelirken.

ESC bölümünde Cengizhan Genç, Anita Sezgener, Michel Deguy şiirleri yanı sıra Çağatay Koparal’ın söyleşi yaptığı Anthony Etherin’in üç şiiri var. Etherin, içeriğin tesadüfi bir şey haline gelip yalnızca daha yüksek, geometrik bir ideali, neredeyse bir zerafet yakalama arzusunu Buzdokuz’a anlattı.  

CTRL+A’da yer alan şairler: Osman Özbahçe + Yavuz Altınışık + Zeynep Arkan + Zeynep Tuğçe Karadağ + Vasfettin Yağız + Vural Kaya + Suzan Sarı + Petek Sinem Dulun + Abdurrahman Ekinci + Muhammed Yusuf Aktekin + Zehra Gündoğmuş + Emre Söylemez + Yusuf Koşal + Mahmut Fanya Genç + Mert Özden + Ali Berkay + Serkan Işın + Louis Zukofsky.

Buzdokuz’un ufkunu belirleyen, hem birbiriyle yarışan hem birbirini kuşatan şiir-teori-eleştiri üçlüsü, bir yandan kendi kendilerini inşa ederken diğer yandan birbirlerine her kavşakta yol gösteren kırıntılar bırakır. Teorinin taşkınlığı onu sanatla birlikte işlemeyi gerektirir. Buzdokuz bu bağlamda işlerinde toplumsal tahakküm mekanizmalarını ifşa eden Ellen Gallagher için prt sc’e basıyor. Hilmi Çakoğlu, Gallagher’den seçtiği işlerle Buzdokuz’da. Aynı bağlamda Burak Ş. Çelik, Dada’nın ayakizlerini sürerek derinlerde bulduğu “avangart kemikler”i okurla paylaşmaya başladı. Genç Buzdokuz adlı WhatsApp oluşumunun eğlenceli işleri de derginin sayfalarında okunabilir.