EĞİTİM:
-Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye), Eğitim Programları ve Öğretim, Yüksek Lisans, 2021-2023 (Öğretmenler İçin Bakım Etiği Mesleki Gelişim Program Taslağının Hazırlanması)

-Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye), Sınıf Öğretmenliği, Lisans, 2017-2021

ÖDÜL:

-2023 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Varlık Yayınları, Şiir Ödülü

-2022 Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülleri, Mayıs Yayınları, Dikkate Değer Eser

YABANCI DİL:
-İngilizce

Kırıkkale University (Turkey), Primary Education, Bachelor, 2017-2021

FOREIGN LANGUAGE:
-English