EĞİTİM:
-Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye), Eğitim Programları ve Öğretim, Yüksek Lisans 2021-

-Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye), Sınıf Öğretmenliği, Lisans, 2017-2021

YABANCI DİL:
-İngilizce

EDUCATION:
-Kırıkkale University (Turkey), Curriculum Development and Instruction, Master, 2021-

Kırıkkale University (Turkey), Primary Education, Bachelor, 2017-2021

FOREIGN LANGUAGE:
-English