EĞİTİM:
-Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Lisans, 2016-2019
-Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Yüksek Lisans (özel öğrenci) 2007-2008
-Ankara Üniversitesi, Siyasi Bilimler Fakültesi, İşletme, Lisans, 1990-1995
-Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul, 1985-1989

YABANCI DİL:
-İngilizce (Upper Intermediate)

ŞİİR:
-Batık Değirmenler (1997) ISBN 9758209027
-Tadat (2006) ISBN 9944518107
-Yerçekimi Bilgisi (2007) ISBN 9944446228
-Fiten (2019) ISBN 9786059814447
-Büyük Mukavva (2020) ISBN 6059814560

Görsel Şiir:
-“Gürültülü Kağıtlar” (Görsel Şiir Seçkisi), Yasakmeyve Sayı: 5, 2007 -Kul Hakkı Kulak Arkası (2011) ISBN 9789944446730
-“Ten Turkish Visual Poets”, Trickhouse Vol. 15, 2012

DENEME:
-Kahramanın Dönüşü: Modern Epik Şiir Üzerine (2008) ISBN 4345363579
-Poetik Hikem (2018) ISBN 9786059814317

EDUCATION:
-Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Master, 2016-2019
-Hacettepe University, American Literatures and Cultures, Master (as special Student) 2007-2008
-Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of Business Administration, Bachelor, 1990-1995
-Kuleli Military High School, İstanbul, 1985-1989

FOREIGN LANGUAGE:
-English (Upper Intermediate)

POETRY:
-Batık Değirmenler (1997) ISBN 9758209027
-Tadat (2006) ISBN 9944518107
-Yerçekimi Bilgisi (2007) ISBN 9944446228
-Fiten (2019) ISBN  9786059814447
-Büyük Mukavva (2020) ISBN 6059814560

Visual poetry:
“Gürültülü Kağıtlar” (Görsel Şiir Seçkisi), Yasakmeyve Dergisi Eki Sayı: 5, 2007 -Kul Hakkı Kulak Arkası (2011) ISBN 9789944446730
-“Ten Turkish Visual Poets”, Trickhouse Vol. 15, 2012

ESSAY:
-Kahramanın Dönüşü: Modern Epik Şiir Üzerine (2008) ISBN 4345363579
-Poetik Hikem (2018) ISBN 9786059814317