EĞİTİM:
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Türkiye), Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lisans (2012)

YABANCI DİL:
-İngilizce

ŞİİR:
-Dünya Ceket Günü (2021), ISBN 9786059814997

YAYINLARI:
-Üçüncü Mevki Edebiyat Fanzini (2012 – 2013) – 5 Sayı – yayımcı ve editör

EDUCATION:
-Middle East Technical University (Turkey), Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Bachelor (2012)

FOREIGN LANGUAGE:
-English

POETRY:
-Dünya Ceket Günü (2021), ISBN 9786059814997

PUBLICATIONS:
-Üçüncü Mevki Literatery Fanzine (2012 – 2013) – 5 issues – as one of the founders and editors