EĞİTİM:
–Çukurova Üniversitesi (Türkiye), Alman Dili Eğitimi, Doktora, 2022-
-Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye), Alman Dili Eğitimi, Yüksek Lisans, Bertolt Brechts Rezeption in der Türkei (Eine Studie aus Literaturdidaktischer Sicht) [Bertolt Brecht’in Türkiye’de Alımlaması (Edebiyat Öğretimi Açısından Bir Çalışma)], 2018-2022
-Anadolu Üniversitesi (Türkiye), Türk Dili ve Edebiyatı, Lisans, 2015-2019
-Flensburg Üniversitesi (Almanya), Alman Dili ve Edebiyatı, Lisans, 2010-2011
-Çukurova Üniversitesi (Türkiye), Almanca Öğretmenliği, Lisans, 2008-2013

YABANCI DİL:
-İngilizce
-Almanca

ŞİİR:
-Barışta Elverişsiz (2019) ISBN 6057547163
-Kukafaru (2023) ISBN 9786257470339

ÇEVİRİ:
Emile Vignerons Der große Prinz [Büyük Prens-Küçük Prens Büyürse] (2017) ISBN 6059556293
Pyotr Kropotkins Ideale und Wirklichkeit in der russischen Literatur [Rus Edebiyatında İdealler ve Gerçeklik] (2018) ISBN 6059556712
Wolfgang Borcherts Alle Prosen [Bütün Nesirleri] (2018) ISBN 6056864520

EDİTÖRYEL KATKILARI:
-Hayriye Ünal – Yazmayan İki Kere Ölür (2018) ISBN 6056859809
-Buzdokuz 8. sayı, “Asemik Yazı”, (dosya editörü)
-Buzdokuz 12. sayı, “Gliç/Arıza”, (Hakan Şarkdemir’le birlikte dosya editörü)
-Buzdokuz 18. sayı, “Buluntu Şiir”, (dosya editörü)

EDUCATION:
-Cukurova University (Türkiye), Department of German Studies As a Foreign Language, Ph.D., 2022-

-Necmettin Erbakan University (Turkey), German Linguistics and Literature, Master (Thesis: Bertolt Brechts Reception in Turkey- A Study On The Perspective Of Teaching Literature), 2018-2022
-Anadolu University (Turkey), Department of Turkish Language and Literature, Bachelor, 2015-2019
-Flensburg University (Germany), Department of German Studies, Bachelor, 2010-2011
-Cukurova University (Turkey), Department of German As a Foreign Language, Bachelor, 2008-2013

FOREIGN LANGUAGE:
-English
-German

POETRY:
-Barışta Elverişsiz (2019) ISBN 6057547163

-Kukafaru (2023) ISBN 9786257470339

TRANSLATION:
Emile Vignerons Der großePrinz [Büyük Prens-Küçük Prens Büyürse] (2017) ISBN 6059556293
PyotrKropotkins Idealeund Wirklichkeit in der russischen Literatur [Rus Edebiyatında İdealler ve Gerçeklik] (2018) ISBN 6059556712
Wolfgang Borcherts AlleProsen [Bütün Nesirleri] (2018)ISBN 6056864520

EDITORIAL CONTRIBUTIONS:
-Hayriye Ünal – Yazmayan İki Kere Ölür (2018) ISBN 6056859809

-Buzdokuz 8. issue, “Asemic Writing”, (dossier editor)
-Buzdokuz 12. issue, “Glitch”, (dossier editor with Hakan Şarkdemir)
-Buzdokuz 18. issue, “Found Poetry”, (dossier editor)