EĞİTİM:
-Konya Teknik Üniversitesi (Türkiye), Bilgisayar Mühendisliği, Doktora, 2022-
-Konya Teknik Üniversitesi (Türkiye), Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans, 2017-22
-Selçuk Üniversitesi (Türkiye), Bilgisayar Mühendisliği, Lisans, 2014-2017

YABANCI DİL:
-İngilizce

ŞİİR:
-Tahayyülat (2016) ISBN 9786059279710

EDİTÖRYEL KATKILARI:
-Hece Dergisi, Dijital Kültür Özel Sayısı 2016 ISBN 3990000030658 (Teknik Editör)

EDUCATION:
-Konya Technical University (Turkey), Computer Engineering, PhD, 2022-

-Konya Technical University (Turkey), Computer Engineering, Master, 2017-2022
-Selçuk University(Turkey), Computer Engineering, Bachelor, 2014-2017

FOREIGN LANGUAGE:
-English

POETRY:
-Tahayyülat (2016) ISBN 9786059279710

EDITORIAL CONTRIBUTIONS:
-Hece Dergisi, Digital Culture (Special Edition) 2016 ISBN 3990000030658 (Technical Editor)